Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

11/12 /2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου)   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί την 11/12 /2020, ημέρα Παρασκευή και  ώρα από 10:00 π.μ. έως  11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

40ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας Δ.Ε. Ειρηνούπολης

2

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Γιαννούλη Ιωάννη του Στεργ

3

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την «ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ. Ο.Ε.»

4

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Μπόλα Αντώνιο του Πέτρου

5

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Λοτσιόπουλο Γεώργιο του Νικολάου

6

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε.»

7

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Κάππα Δημήτριο του Κων/νου.

8

Έγκριση ή μη της 8ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» κατά (44) σαράντα τέσσερις ημέρες έκαστη με αναθεωρήσεις(Αρ. Μελέτης 67/2017)

9

Τροποποίηση – χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και με ανώτατη χρονική διάρκεια παράτασης τις σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία λήξης αυτής (ημερομηνία λήξης: 31-12-2020), για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ».

 

10

Πρόσληψη προσωπικού για την εκκαθάριση των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Ν.4647/2019 (Α’ 204).

 

11

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή  (2η) έτους 2020

(ΥΠΟΛΟΓΟΣ     ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ)

 

12

 Έγκριση ή μη μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΟΛΥΜΠΟΣ-ΚΑΡΑ ΧΩΡΑΦΙ”», Α.Μ.: 3/2019, προϋπολογισμού 6.883,00€ (με Φ.Π.Α.).

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies