Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Δια ζώσης κεκλισμένων των θυρών, 3η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00

Καλείστε να προσέλθετε στην δια ζώσης κεκλισμένων των θυρών, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 3η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και την εγκύκλιο 163/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                            

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. Θέμα 1ο - Καθιέρωση της 10ης Σεπτεμβρίου 1944 ως ημέρα απελευθέρωσης από τα στρατεύματα Κατοχής 1941-1944
  Θωμάς Τσουκαλάς
  ΘΕΜΑ-1.docx
 2. Θέμα 2ο - Αναγνώριση του Στέργιου Φετλή ως του πρώτου εκλεγμένου Δημάρχου μετά την κατοχή 1941-1944
  Θωμάς Τσουκαλάς
  ΘΕΜΑ-2.docx
 3. Θέμα 3ο - 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας (Ο.Υ)-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ-3.docx
 4. Θέμα 4ο - 6η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος - Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Η.Π. Νάουσας
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ-4.pdf
 5. Θέμα 5ο - Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2020 τριμηνιαία έκθεση (01/01/2020 – 31/03/2020)
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ-5.pdf
 6. Θέμα 6ο - Έγκριση όρων δανείου ισοσκελισμού προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.4325/15(ΦΕΚ 47/11.05.2015 ΤΕΥΧΟΣ Α)
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ-6.docx
 7. Θέμα 7ο - Περί έγκρισης ή μη αποδοχής της υπ’ αρ. πρωτ. 829/18-06-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί συναίνεσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας για την μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
  Δήμαρχος ΗΠ Νάουσας - Καρανικόλας Νικόλαος
  ΘΕΜΑ-7.doc
 8. Θέμα 8ο - Εισήγηση για την παροχή σύμφωνης γνώμης προς το αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Νάουσας για την συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων»
  Δήμαρχος ΗΠ Νάουσας - Καρανικόλας Νικόλαος
  ΘΕΜΑ-8.docx
 9. Θέμα 9ο - Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την περιοχή ευθύνης του Δήμου ΗΠ Νάουσας σύμφωνα με τον πίνακα της Υπουργικής Απόφασης
  Δήμαρχος ΗΠ Νάουσας - Καρανικόλας Νικόλαος
  ΘΕΜΑ-9.doc
 10. Θέμα 10ο - Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την αποδοχή των επιχορηγήσεων
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ-10.doc
 11. Θέμα 11ο - ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ-11.doc
 12. Θέμα 12ο - Απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού από την ΟPEN TECHNOLOGY SERVICES
  Π.Ο.Υ - Κόφκελης Αθανάσιος
  ΘΕΜΑ-12.doc
 13. Θέμα 13ο - Διάθεση θέσεων μαθητείας ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ. για απασχόληση στον Δήμο Νάουσας κατά το σχολικό έτος 2020-2021
  Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ-13.doc
 14. Θέμα 14ο - Έγκριση ή μη , Ταμιακού Απολογιστικού πίνακα χρήσης 2019, της ΕΣΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας
  Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού
  ΘΕΜΑ-14.doc
 15. Θέμα 15ο - Πρακτικό εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου εργαζομένων για το ΔΣ του ΚΚΠ&Α Δήμου Νάουσας
  Τα μέλη εφορευτικής επιτροπής
  ΘΕΜΑ-15.pdf
 16. Θέμα 16ο - Καθορισμός τιμής εισιτηρίων εισόδου Κινηματογράφου Δήμου Νάουσας
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ-16.docx
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies