Προκηρύξεις

Βρέθηκαν 556 άρθρα
Άρθρα 169 - 192 από 556

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ. Δ/νσης: Α. Κοκκίνου 19 ...

Πρόσληψη τεσσάρων ( 4 ) ατόμων

Με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ, ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ 25 ΕΤΗ

Πρόσληψη προσωπικού

Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για το Δήμο Νάουσας και το Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» για το έτος 2022 Ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.165,48€ (5.628,51 € άνευ Φ.Π.Α) cpv:33680000-0 Σχετ. Η υπ΄αρ. 2543/23-2-2022 ενιαία μελέτη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πρόσληψη δύο ( 2 ) ατόμων

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Φωτογραφία ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΡΓΟ: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21112/2021 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.600,00€ (συμπ. ΦΠΑ) CPV: 73220000-0 «Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε Θέματα Ανάπτυξης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ, ΔΡΥΟΣ

Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας (ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ): 700.000 € (υπόλοιπα 2021), 150.000 (πρόβλεψη χρηματοδότησης 2022) και 150.000 (πρόβλεψη χρηματοδότησης 2023) Κ.Α.: 02.30.7333.034 C.P.V.: 45233140-2, Οδικά έργα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ 25 ΕΤΗ

ΣΟΧ 3/2021

Πίνακες Επιτυχόντων - απορριπτέων - Υποβολή Ενστάσεων

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου

Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥMETAΦΟΡΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021 Π.Δ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ.Α.: 02.64.7323.002 45233140-2, Οδικά έργα 200.000 €

Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα ΠΑγΟ της Γ.Γ.Α. που θα υλοποιήσει ο Δήμος Η.Π. Νάουσας για την περίοδο 2021 - 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

10η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΣΟΧ 3/2021 του Δήμου Νάουσας

Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διακήρυξη για πολυετή Σύμβαση Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

«Εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας »

Πρόσληψη ενός ( 1 ) ατόμου

Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies