ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ, ΔΡΥΟΣ

Ο Δήμαρχος Νάουσας διακηρύττει ότι:

Την 18η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30-14:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο φανερή πλειοδοτική δημοπρασία των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους ως εξής:

20, 21α με λήμμα 1750 κ.μ. ξυλεία οξυάς, δρυός

για τη ξυλεία οξυάς, δρυός το ποσό των

25 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

31 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

30 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

53 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 2.000

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ουδεμία αξίωση μπορούν να απαιτήσουν για οποιαδήποτε αιτία.
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που να είναι σε ισχύ.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
  • Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
  • Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Νάουσας.
  • Εγγύηση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: κα. Σκόδρα Ευμορφία τηλ. 2332350344) για να λάβουν γνώση και των όρων της αναλυτικής διακήρυξης.

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2022 την ίδια μέρα και ώρα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Η.Π.  ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies