ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΡΠΩΣΗ 2022

Την 21η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30-14:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την έκτακτη κάρπωση των συστάδων 4α, 9γ, 25α, 25β, 29γ, 57α, 57β, 57γ, 57δ, 60γ, 61α, 61β του Δημοτικού δάσους Νάουσας.

Ποσότητα ξυλείας: Ξυλώδης όγκος οξυάς: 626,74κ.μ. και Ξυλώδης όγκος μ. πεύκης: 148,82κ.μ

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και δύναται να αυξηθούν έως 30%.

Για τη ξυλεία οξυάς, το ποσό των

24 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

28 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

50 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

Για τη ξυλεία μ. πεύκης το ποσό των

14 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

24 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

50 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 1.000€.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ουδεμία αξίωση μπορούν να απαιτήσουν για οποιαδήποτε αιτία.
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που να είναι σε ισχύ.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
  • Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
  • Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Νάουσας.
  • Εγγύηση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες (αρμόδιοι: κ. Π. Τσάκνης και κα Ε. Σκόδρα τηλ. 2332350345 και 2332350344) για να λάβουν γνώση και των όρων τις αναλυτικής διακήρυξης.

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 28η  Ιουνίου 2022 την ίδια μέρα και ώρα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Η.Π.  ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies