Πρόσληψη τεσσάρων ( 4 ) ατόμων

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών

Ο Δήμαρχος Νάουσας , έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 Α', Πρόγραμμα Καλλικράτης ).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει.
  3. Την με αριθμ. 106/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

 

κάνει γνωστό

 

            ότι θα προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων ( 4 ) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών, διότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός των αδέσποτων ζώων και είναι πολύ σημαντική η σωστή «διαχείρισή» τους ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των κατοίκων της Νάουσας και κυρίως των μικρών παιδιών. Θα αναλάβουν το τάισμα, την παροχή φαρμάκων και τις λοιπές ανάγκες φροντίδας των αδέσποτων. Υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά πολιτών που τους επιτέθηκαν σκυλιά και έχουν δαγκωθεί από αυτά.  Οι εργάτες που θα προσληφθούν θα συνεργαστούν με την Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς που συγκροτήθηκε στο Δήμο Η.Π. Νάουσας, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής φροντίδα των αδέσποτων ζώων, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

 

     

Ειδικότητα

    

 Αριθμός

 

 Χρονική διάρκεια

 

Ειδικά – τυπικά προσόντα πρόσληψης

 

ΥΕ Εργατών φροντίδας αδέσποτων ζώων

 

         4

   

     

     2 μήνες

 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος τίτλος της αλλοδαπής.

     

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 12/04/2022 μέχρι και την 18/04/2022 στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  του Δήμου Νάουσας

( Δ/νση : Δημαρχίας 30, Νάουσα , Τ.Κ. 59200 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

        

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

                  

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies