Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

02/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 12:00μ. έως 13:00 μ.μ

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου)   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί   την    02/10/2020, ημέρα  Παρασκευή   και  ώρα από 12:00μ. έως  13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

31ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     ΤΗΝ  02/10/2020

 

1

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την

απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020

Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

2

10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας έτους 2020-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

3

Άσκηση  ή  μη  του  ενδίκου  μέσου  της  Έφεσης  κατά  της  με  αριθ.  50/2020  απόφασης 

του  Ειρηνοδικείου  Νάουσας.

4

Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 56β,57α,57β,57δ,60α,60β,60γ,59β,59γ,61γ του Δημοτικού δάσους Νάουσας»

5

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της    Κοινότητας  Νάουσας

( 3η κατάσταση δαπανών 2020–ΚΑΕ 80.8251.003)

 

6

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Ζερβοχωρίου (5η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.010)».

7

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας 

Επισκοπής» (2η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.004)

 

8

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Στενημάχου» (2η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.015).

9

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Κοπανού  (4η

κατάσταση δαπανών 2020-ΚΑΕ 80.8251.002).

10

Έγκριση  ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Λευκαδίων» (5η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.005).

11

 Έγκριση ή μη,  Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» (υποέργο 1)»

12

Ορισμός αντιτίμου χρήσης (τέλους) των κοινόχρηστων χώρων της Γραμμένης για τα έτη 2021 και εξής

13

Έγκριση ή μη εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου στην Αθήνα για

υπηρεσιακούς λόγους

14

Έγκριση ή μη εξόδων μετακίνησης του Αντιδημάρχου Νάουσας κ. Αδαμίδη Παύλου  στην Αθήνα για

υπηρεσιακούς λόγους

15

Έγκριση 1ου, 2ου και 3ου πρακτικού  επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια « πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων,  καυσίμων κίνησης  και βελτιωτικών –χημικών πρόσθετων για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα

16

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μηχανημάτων  Έργου και Οχημάτων» και προσφυγή στην διαδικασία της απ’ ευθείας διαπραγμάτευσης.

17

Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ. – Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ και ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας.

18

Έγκριση ή μη δαπανών για τον εορτασμό της Απελευθέρωσης της Νάουσας την 17η Οκτωβρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ΗΣ Οκτωβρίου 2020 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

 

                                                 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies