Προκηρύξεις

Βρέθηκαν 268 άρθρα
Άρθρα 97 - 120 από 268

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ

Νάουσα 29 12 2017 Αρ. πρωί.: 30591 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ προβαίνει στη διενέργεια διαγωνισμού, με την ανοικτή διαδικασία, για την ανάθεση ...

Προκήρυξη διακήρυξης δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια ρεύματος του Δήμου Νάουσας

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328 Fax    :  2332024260 E mail : ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: ( 214, 47, 210, 219,217,36 & 25 ).

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ   ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: ( 661 & 275 ).

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ   ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: ( 563, 193, 234 & 905 ).

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ   ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, ...

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛ E ΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Δ/νση :  Πλ. Δημαρχίας 30 Τ.Κ.   :  59200 Νάουσα   ...

ENΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτ: 28114/28 11 2017 Αναφορικά με το θέμα σας ενημερώνουμε ότι ο Δημόσιος  ηλεκτρονικός ανοικτός  διαγωνισμός  γ ια την προμήθεια τροφίμων για τη ...

Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων

Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης και γάλακτος ( ως είδος ατομικής προστασίας ) για τους εργαζόμενους του Ν.Π. και του Δήμου Νάουσας έτους 2018-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5- ΠΗΓΑΔΙΑ

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 4.027,87 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 4.029,59 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ...

Περίληψη διακήρυξης της μελέτης κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας

  E ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ           ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Νάουσας προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4 στρεμμάτων του αγροκτήματος Ζερβοχωρίου , που αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμόν 191 για κτηνοτροφική εγκατάσταση.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ο Δήμαρχος Νάουσας προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 5 στρεμμάτων του αγροκτήματος Πολυπλατάνου , που αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμόν 638 Β για κτηνοτροφική εγκατάσταση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Νάουσας, προκηρύσσει  φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με ανοικτές προσφορές ,  για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 5 στρεμμάτων του αγροκτήματος Πολυπλατάνου , που αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμόν 638 Β ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Νάουσας, προκηρύσσει  φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με ανοικτές προσφορές ,  για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 4 στρεμμάτων του αγροκτήματος Zερβοχωρίου , που αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμόν 191 για ...

Πρόσληψη ενός (1) καθαριστή-ριας

Πρόσληψη ενός (1) καθαριστή-ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των αιθουσών του Νηπιαγωγείου Αγγελοχωρίου

Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης ) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας και των νομικών του προσώπων

Περίληψη διακήρυξης - προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης ) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας και των νομικών του προσώπων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ε.Σ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΕΔΕΥΣΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Δημαρχίας 30 Τ.Κ. 59200 Τηλ. Επικοινωνίας 2332350327 FAX : 2332024260 Νάουσα, 27-7- 2017 Αρ. πρωτ. 54

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017"

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Πυροπροστασία Δημοτικού δάσους Νάουσας για το 2017»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ημερομηνία :3-7-2017 Αρ. Πρωτ. :15592 Διεύθυνση Οικονομικών Γραφείο Προμηθειών, Bαταντζή Α. Λαπαβίτσας Γ. Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 5 92 00 Νάουσα Τηλ.: 2332350367 ,328 Fax: 2332024260
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies