Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

05/11/2020, ημέρα Πέμπτη

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου)   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί την  05/11/2020, ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα από 10:00 π.μ. έως  11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

36ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     ΤΗΝ    05  /11/2020                                       

1

Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες προς πλήρωση θέσεις τακτικού προσωπικού Δήμου Νάουσας.

2

Συγκρότηση  επιτροπής  Οριστικής   Παραλαβής   Έργου, βάσει του Ν. 4412/2016.

ΈΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ'' με Α.Μ.42/2017.

3

Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Γιαννούλη Ιωάννη του Στεργ. ΣΤΕΡΓ.
4
Διαγραφή ποσών από καταλόγους παρελθόντων ετών από διαφύλαξη οστών.

5

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης Αναψυκτηρίου (πάγκος εξυπηρέτησης) εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους Δήμου Νάουσας

6

Ανάκληση της υπ’ αρ. 323/2020   απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και υποβολή εκ νέου εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020 (Ο.Υ.)

7

Έγκριση  – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020 (Ο.Υ.)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies