Προκηρύξεις

Βρέθηκαν 482 άρθρα
Άρθρα 145 - 168 από 482

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ, ΔΡΥΟΣ

Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας (ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ): 700.000 € (υπόλοιπα 2021), 150.000 (πρόβλεψη χρηματοδότησης 2022) και 150.000 (πρόβλεψη χρηματοδότησης 2023) Κ.Α.: 02.30.7333.034 C.P.V.: 45233140-2, Οδικά έργα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ 25 ΕΤΗ

ΣΟΧ 3/2021

Πίνακες Επιτυχόντων - απορριπτέων - Υποβολή Ενστάσεων

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου

Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥMETAΦΟΡΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021 Π.Δ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ.Α.: 02.64.7323.002 45233140-2, Οδικά έργα 200.000 €

Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα ΠΑγΟ της Γ.Γ.Α. που θα υλοποιήσει ο Δήμος Η.Π. Νάουσας για την περίοδο 2021 - 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

10η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΣΟΧ 3/2021 του Δήμου Νάουσας

Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διακήρυξη για πολυετή Σύμβαση Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

«Εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας »

Πρόσληψη ενός ( 1 ) ατόμου

Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 861 ΓΙΑ 5 ΕΤΗ, ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ, ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (161.900€), από το άρθρο 13 του Ν.2880/2001(32.450€) ΚΑΠ ΠΔΕ ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ (64.639,20€) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 258.989,20 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: 861 - 85

Πρόσληψη 1 ( ενός ) ατόμου

Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών

Πρόσληψη δύο ( 2 ) ατόμων

Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ.Α.: 02.64.7333.001 Ενάριθμος της πράξης: 2019ΣΕ275100 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 800.000 €

Ανακοίνωση πρόσληψης

Ενός (1) ΠΕ Φαρμακοποιού στο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Η.Π. Νάουσας
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies