Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 21/08/2020

Καλείστε να προσέλθετε στη δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  την  21/08/2020,  ημέρα Παρασκευή    και ώρα από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

27ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     ΤΗΝ    21-8-2020

1

Ορισμός Επιτροπής Οριστικής  Παραλαβής του έργου  «Ανόρυξη γεώτρησης για πλήρωση ψεκαστικών βυτίων οικισμού Αρχαγγέλου Δ.Ε Ειρηνούπολης » (Αρ. μελέτης: 73/2018), προϋπολογισμού 15.250,00 €.

2

Έγκριση ή μη  1ου πρακτικού  διαγωνισμού του έργου "Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Γυμνασίου Κοπανού", Α.Μ.: 46/2018, προϋπολογισμού 869.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

3

Έγκριση ή μη όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση λημμάτων των συστάδων 56β, 57α, 57β, 57δ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ και 61γ του Δημοτικού Δάσους Νάουσας για το 2020.

4

«Έγκριση ή μη επικαιροποίησης της μελέτης του έργου ‘Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας’ (Α.Μ.: 15/2018)»

5

Εισηγητική Έκθεση  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 -  εξαμηνιαία  έκθεση  (01-01-2020 / 30-6-2020)

6

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Λευκαδίων (5η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.005)».

7

 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Μονοσπίτων » (3η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.007).

8

«Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας, έτους 2021».

9

«Τροποποίηση της υπ’ αρ.     24934/17-12-18    Σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας, ως προς την μείωση της ποσότητας πετρελαίου κίνησης και αύξηση της ποσότητας βενζίνης, χωρίς να αλλάζει το συμβατικό τίμημα».

10

Έγκριση της προμήθειας και των εγγράφων της σύμβασης (μελέτη - παρ. 7 του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016), την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μηχανημάτων  Έργου και Οχημάτων»

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies