ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας διακηρύσσει ότι πρόκειται να μισθώσει έναν(1) ισόγειο χώρο κύριας χρήσης (κατάστημα ή κατοικία επιφάνειας) τουλάχιστον 130 τ.μ., με (3) w.c. δύο ξ αυτών με προδιάγραφες για ΑΜΕΑ

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκετε στην Δημοτική ενότητα Νάουσας να είναι αποπερατωμένο, να διαθέτειτηνανάλογηοικοδομικήάδεια,ναμηνυπόκειταισεπολεοδομικέςπαραβάσεις, να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας από Α έως και Γ ή να βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης του.

 Νακαλύπτειτουςόρουςτης οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος καιΕνέργειας«ΤεχνικέςΟδηγίεςπροσαρμογήςυφιστάμενωνκτιρίωνκαιυποδομώνγιατηνπροσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, σύμφωνα με την ισχύουσανομοθεσία».

Η μίσθωση θα γίνει με σκοπό την εγκατάσταση της δομής ΚΔΑΠμεΑ του Δήμου Νάουσας.

  1. Η μίσθωση των μισθίων θα γίνει με μειοδοτική δημοπρασία ,φανερή, προφορική , η οποία θα διεξαχθεί σε δυο (2)φάσεις:
  • Με την διακήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός προθεσμίας είκοσι(20) ημερών από την δημοσίευση να εκδηλώσουν ενδιαφέρον (πλην του τιμήματος που ζητούν). Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή εκτίμησης ακίνητων του Ν.Π., η οποία με επιτόπια έρευνα θα αποφανθεί εντός δέκα 10 ημερών περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακίνητων.
  • Η Πρόεδρος του Ν.Π με απόφαση της θα ορίσει τον τόπο, την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου.
  1. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12)έτη

Πληροφορίες στο τηλ 2332025600 (αρμόδια υπάλληλος η Κα Ματάτη Ανδρονίκη)

 

Η πρόεδρος του Δ.Σ

                            

Αραμπατζή Στεργιανή

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies