ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας διακηρύσσει ότι πρόκειται να μισθώσει δυο(2) ισογείους χώρους κύριας χρήσης (κατάστημα ή κατοικία επιφάνειας) τουλάχιστον 100 τ.μ. έκαστος, με (2) w.c , υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας διακηρύσσει ότι πρόκειται να μισθώσει δυο(2) ισογείους χώρους κύριας χρήσης (κατάστημα ή κατοικία επιφάνειας) τουλάχιστον 100 τ.μ. έκαστος, με (2) w.c , υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οι οποίοι θα βρίσκονται:

-ένας στην τοπική Κοινότητα Ροδοχωρίου της δημοτικής ενότητας Νάουσας και συγκεκριμένα όσο το δυνατόνπλησιέστερα στην κοινότηταΡοδοχωρίου και

-ένας στην τοπική Κοινότητα Κοπανού της δημοτικής ενότητας Ανθεμιών και συγκεκριμένα όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πλατεία του Κοπανού ή την κεντρική οδό της κοινότητας Κοπανού οδός Ερμού.

Η μίσθωση θα γίνει με σκοπό την εγκατάσταση των παραρτημάτων του ΚΑΠΗ Ροδοχωρίου και ΚΑΠΗ Κοπανού αντίστοιχα.

  1. Η μίσθωση των μισθίων θα γίνει με μειοδοτική δημοπρασία ,φανερή, προφορική , η οποία θα διεξαχθεί σε δυο (2)φάσεις:
  • Με την διακήρυξηκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός προθεσμίας είκοσι(20) ημερών από την δημοσίευση να εκδηλώσουνενδιαφέρον (πλην του τιμήματος που ζητούν). Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπήεκτίμησηςακίνητων του Ν.Π., η οποία με επιτόπια έρευνα θα αποφανθεί εντός δέκα 10 ημερώνπερί της καταλληλότητας των προσφερόμενωνακίνητων.
  • Η Πρόεδρος του Ν.Π με απόφαση της θα ορίσει τον τόπο, την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου.
  1. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξη (6)έτη

Πληροφορίες στο τηλ 2332025600 (αρμόδια υπάλληλος η Κα Ματάτη Ανδρονίκη)

 

Η πρόεδρος του Δ.Σ

                            

Αραμπατζή Στεργιανή

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies