Ανακοινώσεις

Βρέθηκαν 545 άρθρα
Άρθρα 25 - 48 από 545

Αρδευτικό δίκτυο Ανθεμίων

Χρήση αρδευτικού δικτύου Ανθεμίων

Αρδευτική περίοδος έτους 2024

Εν όψει της νέας αρδευτικής περιόδου έτους 2024 και σύμφωνα με τον Κανονισμό άρδευσης του Δήμου Νάουσας

Προσωρινοί πίνακες της ΣΟΧ 1 / 2024

Ανακοίνωσης πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, που θα απασχοληθούν στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους της ΓΓΑ, τα οποία υλοποιεί ο Δήμος Η.Π. Νάουσας την περίοδο 2023 - 2024. Προθεσμία για υποβολή ενστάσεων από Τρίτη 30/1/2024 έως και Δευτέρα 12/2/2024 στο Γραφείο Αθλητισμού Δήμου Η.Π. Νάουσας ή στο email xarizopoulos@naoussa.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ενημέρωση για την αποκομιδή μη αστικών - ογκωδών απορριμμάτων

Η υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Νάουσας ενημερώνει ότι τα μη αστικά ογκώδη  απορρίμματα (πράσινα-αδρανή όπως έπιπλα, στρώματα, κλαδιά, φύλλα, χόρτα, μπάζα ) δεν είναι δυνατό να συλλέγονται από τα ίδια οχήματα, με τα οποία πραγματοποιείται η καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων.

Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα ΠΑγΟ της Γ.Γ.Α. που θα υλοποιήσει ο Δήμος Η.Π. Νάουσας για την περίοδο 2023 - 2024

Απόφαση Δημάρχου Νάουσας

Μη λειτουργία 9ου Δημοτικού σχολείου και του 3ου και 9ου Νηπιαγωγείου, την Πέμπτη 11/01/24 , λόγω έκτακτων εργασιών της ΔΕΔΗΕ

Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου

Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Η.Π. Νάουσας «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» μέχρι την ενσωμάτωση αυτού στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

Ορισμός Ειδικής Συμβούλου

Αναθέτουμε στην Δρ. Αγγελική Κοτταρίδη καθήκοντα άμισθης Ειδικής Συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Η.Π. Νάουσας και την άσκηση των καθηκόντων της ως υπεύθυνη για θέματα ανάδειξης αρχαιοτήτων και γενικότερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Ορισμός Ειδικής Συμβούλου

Αναθέτουμε στην κ. Παναϊλα Ιωσηφίδου ειδική σε θέματα πολεοδομικού & χωροταξικού σχεδιασμού καθήκοντα άμισθης Ειδικής Συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Η.Π. Νάουσας και την άσκηση των καθηκόντων της ως υπεύθυνη για θέματα που σχετίζονται με τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό του Δήμου Η.Π. Νάουσας

Ανακοίνωση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Φωτογραφία Ανακοίνωση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την προσέλκυση/ επιλογή ωφελούμενων μέσα από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» (υπ’ αριθμ. 4542/05.10.2023 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», ΟΠΣ: 6003050)

Επικύρωση εκλογής

Ανάρτηση πράξης Προέδρου Πρωτοδικών Βέροιας σύμφωνα με το άρ. 36 παρ. 2 του ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις»

Αναβολή δημοπρασίας

Εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων του Δήμου Νάουσας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Πρόγραμμα εκλογής

Δήμος Νάουσας - Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 2023

Τελικός Πίνακας Κατάταξης

Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων Δήμου ΗΠ Νάουσας

Πίνακας Αποτελεσμάτων

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων σύμβασης ορισμένου χρόνου υπηρεσιών καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου ΗΠ Νάουσας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ανακοίνωση για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Δήμο Νάουσας

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη πόλης της Νάουσας

Αποτελέσματα ΣΟΧ 2/2023

Κατά των αναρτημένων πινάκων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 για το Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις.

Απόφαση Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας αφού έλαβε υπόψη Τα άρθρα 81 84 του Ν.3852/10, όπως ισχύουν το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ...

Πρόγραμμα ετεροδημοτών

To πρόγραμμα να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα των καταστημάτων ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου ή της Κοινότητας και των Συνοικισμών αυτών .

Πρόγραμμα εκλογών - Ετεροδημότες

Πρόγραμμα εκλογών - Ετεροδημότες

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies