Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί στις 9-4-2024, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.5043/2023(ΦΕΚ Α΄91).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  10ης TAKTIKHΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024

1

 Λήψης απόφασης εναρμόνισης κανονισμού λειτουργίας βραχυχρόνιας υπαίθριας

αγοράς στα πλαίσια ολιγοήμερου θρησκευτικού εορτασμού, στη Δημοτική Κοινότητα Μονοσπίτων

του Δήμου Η.Π. Νάουσας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4849/2021 Α’ 207

2

Συγκρότηση  και λειτουργία Ομάδας έργου και υποβολή πρότασης   της Πράξης « Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η )  » με Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ 6955 .

3

Τροποποίηση της υπ αριθμ 54/2021 απόφασης ΔΣ του ΚΚΠ & Α Δ. Νάουσας για την συγκρότηση και λειτουργία της ομάδας έργου , της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δ. Νάουσας » με κωδικό ΟΠΣ 5002027 στο Ε.Π. « Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 »  σε συγκρότηση και λειτουργία ομάδας έργου , της Πράξης «Συνεχιζόμενο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δ. Νάουσας » με κωδικό ΟΠΣ 6001886 στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

4

Έγκριση ή μη της συμμετοχής  της δομής ΚΔΑΠ ΑμεΑ του  Δήμου Η.Π. στους 4ους αγώνες φιλίας στο Μακροχώρι Βέροιας  και μίσθωση  ενός λεωφορείου για τη  μετακίνηση των ωφελούμενων   και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

5

΄Εγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 1 ΥΕ υπάλληλος Φύλαξης για Δ.Α.Κ. Νάουσας .

6

Έγκριση ή μη δαπανών διοργάνωσης του αγώνα δρόμου «20ος Δρόμος Θυσίας» του Δήμου Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 202ης επετείου του Ολοκαυτώματος και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

7

Έγκριση ή μη δαπανών ηχοφωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία Μουσών» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

8

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης  στον Σύλλογο «ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΗΣΗ»  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

9

Προγραμματισμός  προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου στο Δημοτικό Ωδείο « Εστία Μουσών » και στα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

           

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

                   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

                   ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies