ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ & Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Ο Δήμος Ηρ. Πόλης Νάουσας, σύμφωνα με τις  υπ΄ αριθ. 13/201 (ΑΔΑ:7Κ4ΜΩΚ0-ΑΡΕ) , τροποποίηση 104/2017 (ΑΔΑ:ΩΕΟΧΩΚ0-ΒΛ8) και 304/2018 (ΑΔΑ:ΩΤΦΑΩΚ0-ΝΔ1) Κανονιστικές  Αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίσθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 (Α΄171), δέχεται αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων για τις παρακάτω θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις:

 

  1. Αγίας Μαρίνας στην Τ.Κ. Μαρίνας (14/07/2020 – 17/07/2020).
    2. Προφήτη Ηλία  στην Τ.Κ. Α. Ζερβοχωρίου  (19/07/2020 & 20/07/2020).
                                        

                                          Υποβολή  δικαιολογητικών  από 01/07/2020 έως και 08/07/2020

 Α. Το έντυπο της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, χορηγείται από την υπηρεσία και θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1)α)Κατεχόμενη Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου σε ισχύ    με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα του κανονισμού λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων       ή

  β) Βεβαίωση συμμετοχής άρθρου 38 παρ. 3 του ν. 4497/2017 από τον οικείο Δήμο (δραστηριοποίηση υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας)         ή

  γ) βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο για εμπόρους που διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.

2) Φωτοτυπία  Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Άδειας Διαμονής ή Διαβατηρίου.

3) Για διάθεση τροφίμων και ποτών:

α) Βεβαίωση της Υγειονομική Υπηρεσίας  ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της υγειονομικής  νομοθεσίας .

β)Πιστοποιητικό υγείας .

4)Διπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του τέλους (υποβάλλεται ΜΕΤΑ την έγκριση και ανάρτηση του καταλόγου συμμετεχόντων ).

5) Δημοτική Ενημερότητα από τον  Δήμο Νάουσας.

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία ιδιοχείρως, μέσω fax  ή e mail.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας , εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά-εμποροπανήγυρη ,  ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο:  2332350369 (κα Σαμαλίκα Χριστίνα).    

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΕΠ

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies