ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 2019

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

                                                            

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΟΥ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019

 

Ο Δήμος Ηρ. Πόλης Νάουσας, σύμφωνα με τις  υπ΄αριθ. 13/201 (ΑΔΑ:7Κ4ΜΩΚ0-ΑΡΕ) , τροποποίηση 104/2017 (ΑΔΑ:ΩΕΟΧΩΚ0-ΒΛ8) και 304/2018 (ΑΔΑ:ΩΤΦΑΩΚ0-ΝΔ1) Κανονιστικές  Αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίσθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 (Α΄171), δέχεται αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων για τις παρακάτω θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις:


1. Αγίας Μαύρας στην Τ.Κ. Μονοσπίτων (29/4/2019 – 03/05/2019).
2. Αγίου Χριστοφόρου στην Τ.Κ. Πολυπλατάνου (05/05/2019-09/05/2019).
3. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τ.Κ. Κοπανού (20 & 21/05/2019).

4. Αγίας Μαρίνας  στην Τ.Κ. Μαρίνας  (14/07/2019 – 17/07/2019).
5. Προφήτη Ηλία  στην Τ.Κ. Α. Ζερβοχωρίου  (19/07/2019-20/07/2019).
6. Αγ. Παρασκευής  στην Τ.Κ. Κοπανού (25 & 26/07/2019).

7. Αρχ. Μιχαήλ στην Τ.Κ. Επισκοπής (03/09/2019 – 06/09/2019).

8.Σύναξης των Αρχαγγέλων στην Τ.Κ. Αρχαγγέλου (07 & 08/11/2019).

Υποβολή  δικαιολογητικών  από 15/02/2019 έως και 30/03/2019

 

 Α. Το έντυπο της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, χορηγείται από την υπηρεσία και θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1)α)Κατεχόμενη Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου σε ισχύ    με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα του κανονισμού λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων.       ή

  β) Βεβαίωση συμμετοχής άρθρου 38 παρ. 3 του ν. 4497/2017 από τον οικείο Δήμο (δραστηριοποίηση υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας).         ή

  γ) βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο για εμπόρους που διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.

2) Φωτοτυπία  Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Άδειας Διαμονής ή Διαβατηρίου.

3) Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.

4) Για διάθεση τροφίμων και ποτών:

α) Βεβαίωση της Υγειονομική Υπηρεσίας  ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της υγειονομικής  νομοθεσίας .

β)Πιστοποιητικό υγείας .

5)Διπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του τέλους (υποβάλλεται ΜΕΤΑ την έγκριση και ανάρτηση του καταλόγου συμμετεχόντων ).

6) Δημοτική Ενημερότητα από τον  Δήμο Νάουσας. 

Β. Οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Νάουσας  που επιθυμούν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας του άρθρου 38 παρ. 3 του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171), υποβάλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή.
2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.
3. Πιστοποιητικό Υγείας (εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων).
4. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση.
5. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

7. Δημοτική ενημερότητα.

Σημειώνεται ότι  με την βεβαίωση αυτή οι πωλητές μπορούν να συμμετάσχουν σε θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις & λοιπές οργανωμένες αγορές των Δήμων όλης της χώρας για το έτος 2019.
Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία (1) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά-εμποροπανήγυρη , ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2332350631 (κος Μπατιάνης Αθανάσιος), 2332350631 (κα Μίλη Μαρία) και για εγκατάσταση Λούνα Πάρκ 2332350369 (κα Σαμαλίκα Χρίστίνα).

 

 

                                                                                       

                                                                                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           Κουτσογιάννης Νικόλαος

 

 

 

Κοινοποίηση:

  • Στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου, των Τοπικών Κοινοτήτων, και των ΚΕΠ
  • Πρόγραμμα Διαύγεια
  • Ιστοσελίδα του Δήμου

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies