Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΟΡΦΗ

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α.) αποτελεί μονάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρίες και εφήβων με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία, δυναμικότητας 15 ατόμων.

Το Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α. εντάσσεται στο νέο πλαίσιο δράσεων – προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Με την ενέργεια αυτή ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Το Κ.Δ.Α.ΠΜ.Ε.Α. δύναται για την επίτευξη των σκοπών του να συνεργάζεται με εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Κ.Β.), τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας και της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας Κ. Μακεδονίας, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης ατόμων με αναπηρίες, με τις υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους, με προνοιακά προγράμματα της Εκκλησίας καθώς και με εθελοντικές οργανώσεις.

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α. είναι: α) η δημιουργική απασχόληση των παιδιών/εφήβων με αναπηρίες β) η κοινωνική ένταξη των παιδιών/εφήβων με αναπηρίες γ) η στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιμετωπισθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας και δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών/ εφήβων με αναπηρίες ή των οικογενειών τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α. για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών/εφήβων με αναπηρίες με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας.
 • Ατομική εκπαίδευση των παιδιών /εφήβων με αναπηρίες, πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή)
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής.
 • Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.
 • Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί / έφηβο με αναπηρία.
 • Εκπαίδευση των μελών της οικογενείας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες.
 • Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών τους με αναπηρίες.
 • Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Κ.Β.) τις κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής και με τις εθελοντικές οργανώσεις.
 • Διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης.

Το Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α. στεγάζεται σε ισόγειο, κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο κτιρίου, επί της οδού Κατσουλάκη 1.

Στα Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α. εγγράφονται παιδιά με αναπηρία και έφηβοι με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία.

Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Νάουσας. Δεν αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών / εφήβων που διαμένουν σε όμορη περιοχή, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

Για την εγγραφή των παιδιών / εφήβων απαιτούνται τα δικαιολογητικά που ορίζει ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης των συγκεκριμένων πράξεων.

Η χρονική διάρκεια υποβολής αιτήσεων και οι διαδικασίες επανεγγραφής και επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών / εφήβων, επίσης καθορίζονται από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης των συγκεκριμένων πράξεων

Οι ατομικοί φάκελοι είναι άκρως απόρρητοι ως προς ολόκληρο το περιεχόμενό τους και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση κανενός σε αυτούς που δεν εξουσιοδοτείται ειδικώς γι’ αυτό ή που δεν έχει την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Το πενθήμερο ωράριο λειτουργίας θα είναι:

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευτέρα 7.00-15.00 7.00-15.00 8
Τρίτη 7.00-15.00 7.00-15.00 8
Τετάρτη 7.00-15.00 7.00-15.00 8
Πέμπτη 7.00-15.00 7.00-15.00 8
Παρασκευή 7.00-15.00 7.00-15.00 8
ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 40

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΔΑΠ- ΜΕΑ

 • Έναν /Μία Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ ή ΤΕ
 • Έναν/ Μια Γυμναστή /τρια ή Φυσικοθεραπευτή/τρια ΠΕ ή ΤΕ
 • Έναν/ Μία Εργοθεραπευτή/ τρια ΤΕ
 • Δύο Κοινωνικούς Φροντιστές ΤΕ ή ΔΕ
 • Δύο Εκπαιδευτές Τεχνικούς ΔΕ
 • Έναν/Μία Οδηγό ΔΕ
 • Ένα Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ

Στο Κέντρο μπορεί να απασχολείται και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων (πχ Νοσηλευτές, Λογοθεραπευτές, Ψυχολόγοι κλπ)

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο θα ανανεώνεται κάθε 2 χρόνια.

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies