Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Νάουσας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νάουσας (ΔΕΥΑΝ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχετεύσεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας βάσει του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.1069/1980. Με το Φ.Ε.Κ. 961/Β’/24-5-2011 και στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») η ΔΕΥΑΝ συγχωνεύτηκε με τα μέρη της διαδημοτικής ΔΕΥΑ Ανθεμίων & Ειρηνούπολης.

Η ΔΕΥΑΝ έχει αποκτήσει Πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας Τελικού Δικαιούχου έργων Ε.Σ.Π.Α. γεγονός που σημαίνει ότι η οργάνωσή της είναι επαρκής, ότι έχει την συμβατότητα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και ότι μπορεί τεκμηριωμένα να αναλάβει και να διεξάγει έργα που αφορούν το αντικείμενο για το οποίο υφίσταται.

Εκτός από την συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, τακτική συνεργασία υπάρχει με τις υπηρεσίες της Π.Κ. Μακεδονίας και του Υ.Π.Ε.Κ.Α. που αφορά την πορεία των έργων και των χρηματοδοτήσεων της ΔΕΥΑΝ.

Η Επιχείρηση απασχολεί 16 άτομα προσωπικό αορίστου χρόνου και κάθε έτος γύρω στα 6-10 άτομα εποχικά.

Το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο, που διαμορφώνει την πολιτική της επιχείρησης που ορίζεται κάθε 2 χρόνια από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Δ. Κουτσογιάννης.

Επίσημος ιστότοπος της Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας

Συμβούλιο

Πρόεδρος: Νικόλαος Δ. Κουτσογιάννης

Τακτικά Μέλη

 • Θεόδωρος Δολδούρης, δημοτικός σύμβουλος
 • Ταμάρα Λογγινίδου, δημοτικός σύμβουλος
 • Κυριακή Χατζηιωαννίδου, δημοτική σύμβουλος
 • Άννα Βασιλειάδου, δημοτική σύμβουλος
 • Γεώργιος Τριανταφύλλου, δημοτικός σύμβουλος
 • Σταύρος Φουντούλης, δημοτικός σύμβουλος
 • Μαρία Χατζηκυριάκου, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα
 • Δημήτριος Μουρατίδης, δημότης
 • Βασίλειος Τσέλιος, δημότης
 • Γεώργιος Δασκαλάκης, εκπρόσωπος εργαζομένων

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Βασιλική Δανιηλίδου, δημοτική σύμβουλος
 • Αντώνιος Μπέζος, δημοτικός σύμβουλος
 • Χαράλαμπος Φανιάδης, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα
 • Ειρήνη Λαζαρίδου, δημότης
 • Σοφία Καλπαξίδου, δημότης
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies