Θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Η.Π. Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011, το άρθρο 7 του Ν.4623/19 και το άρθρο 51 του Ν.4873/21, προκηρύσσει την πλήρωση θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στον  Δήμο Η.Π. Νάουσας

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011, το άρθρο 7 του Ν.4623/19 και το άρθρο 51 του Ν.4873/21, προκηρύσσει την πλήρωση θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Ως συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, χωρίς να απαιτούνται συγκεκριμένα τυπικά ή άλλα προσόντα για την επιλογή, με τους εξής όμως περιορισμούς:

 

  • Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής.

 

  • Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4804/2021 (Α’ 90).

Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών αρχών.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την έναρξη της διαδικασίας στις 26/02/2024, ημέρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία θα γίνει η επιλογή.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Η.Π. Νάουσας  και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies