Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί στις 12-7-2024, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Δημοτικής
Επιτροπής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 22 ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024

1 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου»
(1 η κατάσταση δαπανών 2024 – ΚΑΕ 80.8251.009 ).
2 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων »
(2 η κατάσταση δαπανών 2024 – ΚΑΕ 80.8251.007).
3 Διαγραφή η μη οφειλών του αποβιώσαντα Σ******* Ι***** του Α******** λόγω
αποποίησης κληρονομίας εγγυτέρων συγγενών.
4
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή
αντιτίμου στο Δημοτικό Ωδείο « Εστία Μουσών » και στα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Η.Π. Νάουσας.
5 Διαγραφές η μη οφειλών από Πράξεις Βεβαίωσης Παραβάσεων Κ.Ο.Κ. των
Χ.Κ.:0028/2014, Χ.Κ.:190/2023, X.K.:0057/2013.

6 Διαγραφή η μη επιβολής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων λόγω κατεδάφισης και λόγω
υπαγωγής στον Ν.4178 /2013
7 Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σύναψης συμφωνίας – πλαίσιο για την
κατασκευή του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας", Α.Μ.: 7/2024, προϋπολογισμού
1.525.675,80€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση της, με αρ. 7/2024, μελέτης της
Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού"
8 Διαγραφή η μη οφειλών του Χ…..Γ……του Κ…..
9 Έγκριση ή μη επέκτασης απασχόλησης κατά ένα (1) έτος του ήδη υπερετούντος συμβασιούχου
προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55
έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ. Για την διευ/νση
τεχνικών υπηρεσιών τμήμα έργων αυτεπιστασίας και συντηρήσεων του Δήμου Νάουσας
10 Τροποποίηση της υπ αριθμ 141/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, ως προς την ομάδα έργου

11 Εισήγηση για την «Ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στα πλαίσια υλοποίησης
Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Πράξης «Συνεχιζόμενο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Δήμου Νάουσας» (κωδ. ΟΠΣ 6001886).»
12 Κατανομή εγκεκριμένων ανθρωποωρών σε θέσεις μερικής η και πλήρους απασχόλησης για την
κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
13 Έγκριση 1 ου και 2 ου Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών προδιαγραφών για τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό « Εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας»,
14 Άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού του Δήμου Η.Π Νάουσας στην Εθνική Τράπεζα
15 Έγκριση ή μη επέκτασης απασχόλησης κατά ένα (1) έτος του ήδη υπηρετούντος συμβασιούχου
προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55
έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ. Για την διευ/νση
διοικητικών υπηρεσιών
16 Διαγραφή οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ παρελθόντων ετών της Κας Δ***** Θ***** και επαναβεβαίωση
με επιμερισμό κατά 50%.
17 Μετακίνηση του Δημάρχου κ. Κουτσογιάννη Νικόλαου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies