Πρόσληψη ενός (1) ατόμου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΥΕ Εργάτη γενικών καθηκόντων με δίμηνη σύμβαση

Ο Δήμαρχος Νάουσας , έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 Α', Πρόγραμμα Καλλικράτης ).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
  3. Την με αρ. πρωτ. 425/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

                                κάνει γνωστό

            ότι θα προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ΥΕ Εργάτη γενικών καθηκόντων με δίμηνη σύμβαση, ώστε να αναλάβει το κόψιμο των χόρτων και λοιπές εργασίες στο ΔΑΚ Νάουσας, στα υπόλοιπα 12 (δώδεκα) γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Η.Π. Νάουσας, καθώς και σε όλους τους χώρους πρασίνου των αθλητικών εγκαταστάσεων και δημοτικών χώρων άθλησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

  Προκειμένου  λοιπόν να εξασφαλιστεί η προστασία των δημοτών που θα χρησιμοποιούν τους χώρους πρασίνου των αθλητικών εγκαταστάσεων και δημοτικών χώρων άθλησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας και επειδή είναι θέμα δημόσιας υγείας, καθώς  ο  ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων θα είναι υπεύθυνος για το κόψιμο των χόρτων και γενικώς για όλες τις εργασίες που επιβάλλονται για τη σωστή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και δημοτικών χώρων άθλησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας κρίνεται απαραίτητη η άμεση έγκριση πρόσληψης του κατωτέρω προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του ν.3584/2007,  ως εξής :

 όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

 

     

Ειδικότητα

    

 Αριθμός

 

 Χρονική διάρκεια

 

Ειδικά – τυπικά προσόντα πρόσληψης

 

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

 

1

   

     

     2 μήνες

 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος τίτλος της αλλοδαπής.

    

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Νάουσας,  από 03/10/2022 έως και 07/10/2022 με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά: 1.ταυτότητα 2. απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
 α)στο διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.naoussa.gr)
 β) στο Δήμο Νάουσας Δημητρίου Βλάχου 30.

 

            Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Η.Π. Νάουσας , τηλ. 2332350335-6.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies