Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

13/04/2021

 «Πρόσκληση  σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής »

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την     13/04/2021, ημέρα Τρίτη  και  ώρα από  10 π .μ. έως  11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       

 

1

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 19.395 τ.μ. του Αγροκτήματος Ζερβοχωρίου  με αριθμό τεμαχίου 377  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

2

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 33.000,00  τ.μ. του Αγροκτήματος Μονοσπίτων  με αριθμό τεμαχίου 861 (μέρους του)  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας  

3

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 19.395 τ.μ. του Αγροκτήματος Αγγελοχωρίου  με αριθμό τεμαχίου 957Β και παλαιού κτιρίου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

4

Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας μετάφρασης κειμένων στην αγγλική γλώσσα για τις ανάγκες του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

5

Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας εγκατάστασης, παραμετροποίησης και τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού δρομολογητή (ρούτερ) για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

6

Έγκριση  5ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Ο.Υ.)- εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

7

Έγκριση ή μη, διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την «υπηρεσία  καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ. Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Έγκριση ή μη, της μελέτης, καθορισμός των όρων και σύνταξη της διακήρυξης.  

8

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας εκθεσιακού υλικού για την υλοποίηση της εικαστικής έκθεσης «Ελευθερία ή Θάνατος» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

9

Έγκριση  1ου πρακτικού αποτελέσματος δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού   για τη διενέργεια του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, που αφορά: την "Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας"

10

 Πρόσληψη ή μη εποχιακού προσωπικού τεσσάρων (4) ΥΕ εργατών πυρασφάλειας για κατεπείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για το 2021

11

Έγκριση ή μη αιτήματος  του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας »  με  αρ. πρωτ. 484/1-4-2021 για την τήρηση του λογιστικού σχεδίου του Ν.Π. από τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies