«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί 16-05-2023, ημέρα  της εβδομάδος  Τρίτη ,  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  18ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023

 

1

Έγκριση ή μη παροχής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο δημότη.

2

 

Ανάκληση της υπ’ αρ. 105/2023 απόφαση της Ο.Ε. και λήψη νέας για την έγκριση ή μη ανάθεσης υπηρεσίας εκπαίδευσης αδέσποτων σκυλιών με «ιδιαίτερη» συμπεριφορά για επανένταξη  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

3

 

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή    Δήμου Νάουσας  (2η) έτους 2023 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΟΥΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)

4

 

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας (3η κατάσταση δαπανών)

5

 

Αποδοχή ή μη της υπ’ αρ. 260.1.3/2023 Απόφασης του Πράσινου Ταμείου η οποία αφορά σε Ένταξη πρότασης δικαιούχου, του Δήμου ΗΠ Νάουσας, στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»

6

Έγκριση ή μη τήρησης του Λογιστικού Σχεδίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας» από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

7

Έγκριση ή μη προμήθειας ταμπλετών για το φωτόμετρο τριπλού μήκους κύματος POOLAB 1.0, που χρησιμοποιείται για την ανάλυση νερού των πισινών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

8

 

Έγκριση 1ου  και 2ου Πρακτικού (δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά) της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την προμήθεια με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, TABLETS ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.224,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

9

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων 718/2023 και 719/2023 ΤΜΗΜΑ Γ’  του μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και ορισμός δικηγόρου

 

                                       Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

                                              Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies