«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

14/12/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 14/12/2021             ημέρα  της εβδομάδος Τρίτη   και  ώρα από  11:00 έως   12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,   καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  58ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  

1

" Έγκριση ή μη της κατάθεσης αιτήματος στη διαχειριστική αρχή για τροποποίηση της, με αρ. πρωτ. 4298/1460/Α3 (ΑΔΑ: 9ΠΑΦ465ΧΙ8-0ΓΞ), απόφασης ένταξης"  098 «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»

2      

Έγκριση ή μη, της πρώτης (1ης) παράτασης 146 ημερών,  του χρόνου περαίωσης του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020 »

3

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Κοπανού »  (2η κατάσταση δαπανών 2021).

 

4

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας Ροδοχωρίου »

(4η κατάσταση δαπανών 2021 ).

 

5

Έγκριση ή μη δαπάνης εκτύπωσης ειδικού επετειακού τετραδίου στο πλαίσιο εορτασμού της 200ής Επετείου της Επανάστασης & του Ολοκαυτώματος της Νάουσας για μαθητές Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

6

Έγκριση ή μη δαπάνης διαδικτυακής προβολής του Δήμου Η.Π. Νάουσας ως χειμερινός τουριστικός προορισμός και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

7

Έγκριση ή μη 2ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ», (με Α.Μ.: 22/2019)

8

Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού  για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας»

9

 Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 40β  του Δημοτικού δάσους Νάουσας

10

17η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας έτους 2021 (Ο.Υ.) – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

11

Έγκριση κίνησης απορριμματοφόρων οχημάτων εκτός ορίου Νομού από 01/01/22-31/12/22».

 

12

«Έγκριση κίνησης επικαθήμενου  απορριμματοφόρου  εκτός ορίου Νομού από 01/01/22-31/12/22».

13

Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του οχήματος KHH-3360 για άμεση μεταφορά & παραλαβή ανταλλακτικών στη Θεσσαλονίκη στις 13-12-2021

 

14

Εισήγηση για έκτακτες μετακινήσεις των παρακάτω οχημάτων για άμεση μεταφορά & παραλαβή των ανταλλακτικών όλων των οχημάτων του Δήμου Νάουσας, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος εκτός νομού, από 01-01-2022 έως 31-12-2022.

15

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας (8η κατάσταση δαπανών 2021 )

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies