: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

19/11/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 19/11/2021             ημέρα  της εβδομάδος  Παρασκευή   και  ώρα από  10:00 π.μ.  έως   11:00 π.μ.   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών   καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  51ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  

1

Έγκριση ή μη διαγραφής ποσών από καταλόγους παρελθόντων ετών από διαφύλαξη οστών.

 

2

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Αγγελοχωρίου   (4η κατάσταση δαπάνης)

3

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Πολυπλατάνου  »  (3η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251. 011)

4

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή  (1η) ΕΤΟΥΣ 2021 – ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ

5

Έγκριση ή μη πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας

6

Έγκριση ή μη πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 40β  του Δημοτικού δάσους Νάουσας

7

Έγκριση  6ου πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης  της Επιτροπής Διαγωνισμού  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας»  συνολικής αξίας 151.241,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

 

8

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Μονοσπίτων με αριθμό 861 – Υποτεμάχια 7,8 & 9 του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας.

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies