Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

4/6/ 2021 , Παρασκευή και ώρα από 10 π .μ. έως 11 π.μ

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την   4/6/  2021      , ημέρα  της εβδομάδος Παρασκευή και  ώρα από  10 π .μ. έως  11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       

 

1

Έγκριση 2η παράτασης   χρονοδιαγράμματος εκπόνησης  της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας ποταμού Αράπιτσα στη θέση νοσοκομείο πόλης Νάουσας»"

2

Οικονομική ενίσχυση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους  

3

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Νάουσας (2η κατάσταση δαπάνης)

 

4

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 145/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (λόγω λάθους τιμής μονάδας και Φ.Π.Α) ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ή  ΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-1

5

Έγκριση ή μη δαπανών ενοικίασης κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την θερινή περίοδο έτους 2021 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

6

Έγκριση ή μη ιδιωτικού συμφωνητικού με την «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E. – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

7

Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ της Βάντση Ευθυμίας του Τραϊανού λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου

8

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε.

 

9

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΠΟΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

 

10

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

 

11

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

 

12

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο,Ε,

 

13

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή   (1η) έτους 2021 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies