Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

06/04/2021

 

Πρόσκληση  σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής 

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  06 /04/2021, ημέρα Τρίτη  και  ώρα από  10 π .μ. έως  11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       

1

Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. απόφ.  17/2021  του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας

2

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας – Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

3

Έγκριση ή μη κίνησης απορριμματοφόρου  εκτός ορίου Νομού

4

Έγκριση ή μη κίνησης απορριμματοφόρων  εκτός ορίου Νομού

5

Έγκριση ή μη πρόσληψης συμβασιούχου έκτακτου προσωπικού ΔΕ Τεχνίτη Οικοδομικών για δύο (2) μήνες.

6

Έγκριση ή μη,  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Δ.Ε. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»

 (Α.Μ. : 73/2018,   Κ.Α.Ε. : 02.30.7312.014)

7

Ορισμός συμβολαιογράφου για την μεταβίβαση αρθρωτού οχήματος από Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Νάουσας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies