Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

30 /12 /2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 12:00 μ. έως 13:00 μ.μ.

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου),  λόγω του κατεπείγοντος, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί την  30 /12 /2020, ημέρα Τετάρτη  και  ώρα από 12:00 μ. έως  13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

Κατεπείγον: προκειμένου να συνταχθεί ο Προϋπολογισμός της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και να τεθεί σε ισχύ το τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. με την έναρξη του νέου έτους 2021.

              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

43ης  ΕΚΤΑΤΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   30/12/2020   

 

1

Καθορισμός του τιμολογίου (πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης, υπερκατανάλωσης, τελών σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης και τελών επανασύνδεσης των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης) της ΔΕΥΑΝ για το 2021.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies