Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

30 /11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου)   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί την 30 /11/2020, ημέρα  Δευτέρα   και  ώρα από 10:00 π.μ. έως  11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

38ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     ΤΗΝ     30 /11/2020   

 

1

Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από την  ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε.

 

2

Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων

3

Υποβολή ή μη αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ14 του προγράμματος  «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών
4

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 15514/30-9-2020 σύμβασης με την εταιρεία  «Π.ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  με αύξηση της ποσότητας γάλακτος που αντιστοιχεί στο ποσό 5638,24 €, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προέκυψαν από την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό σχολικών κτιρίων.

 

5

Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου   του Συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020»

6

«Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», Α.Μ.: 15/2018, προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.»

7

Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Πυροπροστασία Δημοτικού δάσους Νάουσας 2017» (Αρ. μελέτης: 1/2017), προϋπολογισμού 37.224,02 €.

8

«Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (ΥΠΠΟΑ - ΓΓΑ) και του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας  για το έργο "Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων Τ.Κ. Κοπανού, Ροδοχωρίου" »

9

Παροχή υπηρεσιών επιπλέον αδειών χρήσης, για την ενότητα των εισπράξεων  της υφιστάμενης πλατφόρμας λογισμικού της Οικονομικής διαχείρισης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies