Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ 14-07-2020

Καλείστε να προσέλθετε στη δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  την  14-7 -2020,  ημέρα Τρίτη    και ώρα από 12:00 μ. έως 14:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει σήμερα.

 

                           ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

              ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ        ΤΗΝ     14- 07  - 2020 

 

1

Έγκριση ή μη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Ευφυών Πόλεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

2

Έγκριση ή μη, 6ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή Διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες.

3

Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (& τακτοπ/κού)  του έργου με τίτλο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΑΟΥΣΑΣ» (A.M.:31/2017).

 

4

Έγκριση ή μη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (& τακτοποιητικού) του υποέργου1 με τίτλο:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ (Αγρόκτημα ''Πολλά Νερά'')»,της ομώνυμης Πράξης(A.M.:65/2017 και ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ: 0006185640)

Ανάδοχος:  Ρώσσιου  Κ. Βιργινία, Πολιτ. Μηχ/κός-ΕΔΕ

 

 

5

Έγκριση 1ου     ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΡΓΑΦΩΝ , 2ου   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και 3ου   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Νάουσας και το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας για το έτος 2020-2021».

 

6

Παράταση προσφορών για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ΄αρ. 13054/4-7-18  διακήρυξης, σε ότι αφορά το τμήμα 1 ομάδα 3 (λιπαντικά Δήμου Νάουσας) και τμήμα 2 ομάδα 4 (λιπαντικά Ν.Π. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης)»

 

7

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Ειρηνούπολης".

 

8

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Γυμνασίου Κοπανού", Α.Μ.: 46/2018, προϋπολογισμού 869.000,00€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

9

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας", Α.Μ.: 44/2018, προϋπολογισμού 494.000,00€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

10

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ» (υ π ο έ ρ γ ο  1), Α.Μ.: 22/2019, προϋπολογισμού 821.000,00€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

 

11

 

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

 

12

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

 

13

Έγκριση ή μη δαπάνης έντυπης προβολής του Δήμου Η.Π. Νάουσας ως τουριστικός προορισμός και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

14

Ορισμός αντιτίμου χρήσης (τέλους) των κοινόχρηστων χώρων της Γραμμένης

15

Οικονομική ενίσχυση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους  

16

Έγκριση ή μη δαπανών ενοικίασης κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

17

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολής Κοινότητας Στενημάχου(1η κατάσταση δαπάνης)

18

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολής Κοινότητας (Ζερβοχωρίου 3η κατάσταση δαπάνης)

19

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολής Κοινότητας Πολυπλατάνου  (2η κατάσταση δαπάνης)

20

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολής Κοινότητας Μονοσπίτων (2η κατάσταση δαπάνης)

21

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολής Κοινότητας Νάουσας (2η κατάσταση δαπάνης)

22

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολής Κοινότητας Αγγελοχώριου(4η κατάσταση δαπάνης)

23

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολής Κοινότητας Λευκαδίων(4η κατάσταση δαπάνης)

 

                                                 

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                     Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies