Πρόσκληση σύγκλησης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Το κατεπείγον της σύγκλησης συνίσταται στο γεγονός, ότι πρέπει να αποφασιστεί αμελητί, εάν γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα του ομίλου, προκειμένου να διεξαχθεί με απρόσκοπτο και ασφαλή τρόπο, το δρώμενο «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σήμερα, Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022, και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Το με αριθμ. Πρωτοκ. 03/20-02-22 έγγραφο του Ομίλου Γενίτσαροι και Μπούλες, “Αίτημα Διεξαγωγής ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου Η.Π. Νάουσας, για τη στήριξη τέλεσης του Αποκριάτικου εθίμου Γενίτσαροι και Μπούλες της Νάουσας».

Εισηγητής: κ. Τόσιος Αριστείδης, Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ομίλου για την Προστασία και Προβολή των Χώρων και του Εθίμου της Νάουσας «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ».

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς  και σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 60249/22-09-2020 και υπ’ αριθ.643/69472/24-09-2021 Εγκυκλίους και την με  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343 (ΦΕΚ 766/18.02.2022 τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν αιτήματος πλέον του 1/3 του συνόλου των δημοτικών συμβούλων και συγκεκριμένα 16 μελών, έναντι του συνολικού αριθμού των 33 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

                                                                                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies