Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 30η του μηνός Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17849 (ΦΕΚ 1954/26.03.2023, τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023(ΦΕΚ Α΄ 91).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. Θέμα 1ο - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Ο Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 1.docx
 2. Θέμα 4ο - Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Προσωρινών Μέτρων Ρύθμισης Οδικής κυκλοφορίας (Κέντρα Ανοικτού Εμπορίου)
  Ο πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 4.docx
 3. Θέμα 6ο - Εισηγητικό Σημείωμα για αίτημα από γραφείο προσόδων
  Ο αρμόδιος υπάλληλος - Σταύρος Τέγος
  ΘΕΜΑ 6.docx
 4. Θέμα 7ο - Έγκριση ή μη προσθήκης παραγράφου στον κανονισμό λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Νάουσας
  Ο πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 7.docx
 5. Θέμα 8ο - Αίτημα για ορισμό μελών από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) για τη Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2020»
  Η Προϊσταμένη Τ.Δ. & Π.Ε. & - Χαϊδούλη Μαρία
  ΘΕΜΑ 8.doc
 6. Θέμα 9ο - Παραχώρηση ή μη αιθουσών στο χώρο του Διοικητηρίου Νάουσας
  Ο προϊστάμενος αρμόδιου τμήματος - Αλέξανδρος Χαριζόπουλος
  ΘΕΜΑ 9.doc
 7. Θέμα 10ο - Ανάκληση της 187/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας Απόφασης
  Ο Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 10.doc
 8. Θέμα 11ο - Πρόσληψη 1 Εργάτη ΥΕ Γεωργικού Κτηνοτροφικού / ΥΕ Κτηνοτροφικού
  Ο Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 11.doc
 9. Θέμα 12ο - Εγκριση ή μη πρόσληψης συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης
  Ο Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 12.docx
 10. Θέμα 13ο - Εγκριση ή μη πρόσληψης συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων
  Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού - Χρήστος Βασιλειάδης
  ΘΕΜΑ 13.docx
 11. Θέμα 14ο - Έγκριση ή μη πρόσληψης συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης
  Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας - Παύλος Αδαμίδης
  ΘΕΜΑ 14.pdf
 12. Θέμα 15ο - 9η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023
  Ο πρόεδρος - Δημήτριος Θανασούλης
  ΘΕΜΑ 15.doc
 13. Θέμα 16ο - Λήψη ή μη απόφασης υποβολής αίτησης εξαίρεσης του Ν.Π.Δ.Δ.
  Ο πρόεδρος - Δημήτριος Θανασούλης
  ΘΕΜΑ 16.doc
 14. Θέμα 17ο - Τρόπος εκμετάλλευσης του λήμματος 27α του Δημοτικού Δάσους Νάουσας
  Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 17.doc
 15. Θέμα 18ο - Διάθεση ξυλείας στους εργαζόμενους της εταιρείας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.
  Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 18.doc
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies