Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

20 Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 20η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17849 (ΦΕΚ 1954/26.03.2023, τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

                                                                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. Θέμα 1ο - 4η Αναμόρφωση Τ.Υ.
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 1.docx
 2. Θέμα 1ο - Συμπληρωματική 4η Αναμόρφωση Τ.Υ.
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 1 ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ.docx
 3. Θέμα 2ο - 5η Αναμόρφωση Ο.Υ.
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 2.docx
 4. Θέμα 3ο - 12 Μηνιαία έκθεση 2022
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 3.docx
 5. Θέμα 4ο - Σύμφωνο συνεργασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
  Ο Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 4.docx
 6. Θέμα 5ο - Ορισμός νέου μέλους στο Κ.Κ.Π.& Α
  Ο Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 5.doc
 7. Θέμα 6ο - Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου του Δ.Σ. Κ.Κ.Π.& Α
  Ο Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 6.doc
 8. Θέμα 7ο - 3η Τροποποίηση του προϋπολογισμού Κ.Κ.Π.& Α
  Η πρόεδρος - Στεργιανή Αραμπατζή
  ΘΕΜΑ 7.doc
 9. Θέμα 8ο - 4η Τροποποίηση του προϋπολογισμού Κ.Κ.Π.& Α
  Ο ασκών καθήκοντα προέδρου - Βασίλειος Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 8.doc
 10. Θέμα 9ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
  Η ταμίας - Ζωή Χασιούρα
  ΘΕΜΑ 9.doc
 11. Θέμα 10ο - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
  Ο αρμόδιος υπάλληλος - Νικόλαος Αντωνιάδης
  ΘΕΜΑ 10.doc
 12. Θέμα 11ο - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
  Ο αρμόδιος υπάλληλος - Νικόλαος Αντωνιάδης
  ΘΕΜΑ 11.doc
 13. Θέμα 12ο - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
  Η ταμίας - Ζωή Χασιούρα
  ΘΕΜΑ 12.doc
 14. Θέμα 13ο - Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων οφειλών
  Η αρμόδια υπάλληλος - Ακσάββα Κοραλία
  ΘΕΜΑ 13.docx
 15. Θέμα 14ο - Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων οφειλών
  Η αρμόδια υπάλληλος - Ακσάββα Κοραλία
  ΘΕΜΑ 14.docx
 16. Θέμα 15ο - Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων οφειλών
  Η ταμίας - Ζωή Χασιούρα
  ΘΕΜΑ 15.docx
 17. Θέμα 16ο - Διαγραφή στον Χ.Κ. 165/2023
  Ο αρμόδιος υπάλληλος - Νικόλαος Μελεμενλής
  ΘΕΜΑ 16.docx
 18. Θέμα 17ο - Διαγραφή από τον Χ.Κ. 178/2023
  Ο αρμόδιος υπάλληλος - Νικόλαος Μελεμενλής
  ΘΕΜΑ 17.docx
 19. Θέμα 18ο - Διαγραφή στον Χ.Κ. 190/2023
  Ο αρμόδιος υπάλληλος - Νικόλαος Μελεμενλής
  ΘΕΜΑ 18.docx
 20. Θέμα 19ο - Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου
  Η πρόεδρος οικονομικής Επιτροπής- Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 19.docx
 21. Θέμα 20ο - Έγκριση παραχώρησης της Κεντρικής Πλατείας Κοπανού
  Ο αρμόδιος υπάλληλος - Νικόλαος Μελεμενλής
  ΘΕΜΑ 20.doc
 22. Θέμα 21ο - Έγκριση παραχώρησης του υπ΄ αριθ.15 κοινοχρήστου χώρου Μονοσπίτων
  Ο αρμόδιος υπάλληλος - Νικόλαος Μελεμενλής
  ΘΕΜΑ 21.docx
 23. Θέμα 22ο - Γνωμοδότηση για Ο.Τ. 11
  Ο πρόεδρος - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 22.docx
 24. Θέμα 23ο - Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού
  Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 23.doc
 25. Θέμα 24ο - Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού
  Ο Προϊστάμενος Καθαριότητας - Γεώργιος Τανούσης
  ΘΕΜΑ 24.doc
 26. Θέμα 25ο - Έγκριση ή μη, συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών
  Ο Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας - Παύλος Κυριακίδης
  ΘΕΜΑ 25.doc
 27. Θέμα 26ο - Ορισμός της Επιτροπής Χαρακτηρισμού & Παραλαβής Φυσικού Εδάφους
  Ο Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας - Παύλος Κυριακίδης
  ΘΕΜΑ 26.doc
 28. Θέμα 27ο - Πρόταση Εφαρμογής Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Νάουσας»
  Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Νεολαίας - Βασίλειος Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 27.doc
 29. Θέμα 28ο - Πρόσληψη ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων
  Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων - Βασίλειος Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 28.doc
 30. Θέμα 29ο - Πρόσληψη ενός (1) Εργάτη για τη περισυλλογή αδέσποτων ζώων
  Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων - Βασίλειος Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 29.doc
 31. Θέμα 30ο - Έγκριση ή μη, πρότασης για τον ορισμό 2 (δύο) εκπροσώπων
  Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας & Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 30.doc
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies