Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

19 του μηνός Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019, την με αριθ. 380/2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 51236/2022 (ΦΕΚ 4756/9.9.2022 τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις των άρθρων 41, 74, 78, του Ν. 4954/09-07-2022(ΦΕΚ Α' 136).

 

O Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Γεώργιος Βασιλείου

 1. Θέμα 1ο - Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2022 – εξαμηνιαία έκθεση 1-1-2022 έως 30-6-2022
  Η πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 1.docx
 2. Θέμα 2ο - Περί έγκρισης ή μη ίδρυσης ενεργειακής κοινότητας μεταξύ του Δήμου Νάουσας και με λοιπούς φορείς
  Ο Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 2.doc
 3. Θέμα 3ο - Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση νέου κανονισμού λειτουργίας Στάσιμου εμπορίου του Δήμου Η.Π. Νάουσας
  Η αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 3.doc
 4. Θέμα 4ο - Χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου
  Η αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 4.docx
 5. Θέμα 5ο - Έγκριση παραχώρησης του πλακόστρωτου χώρου του Δημοτικού Πάρκου Νάουσας, της Πλατείας Δημαρχίας και του Πάρκου της Αγίας Παρασκευής
  Η αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 5.docx
 6. Θέμα 6ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
  Η αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 6.doc
 7. Θέμα 7ο - Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
  O αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας - Βασίλειος Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 7.doc
 8. Θέμα 8ο - Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τα Εικαστικά Εργαστήρια
  O αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας & Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 8.doc
 9. Θέμα 9ο - Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το Δημοτικό Ωδείο
  O αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας & Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 9.doc
 10. Θέμα 10ο - Διάθεση υπολειμμάτων καυσόξυλων από το δημοτικό δάσος στους δημότες
  O διευθυντής - Γεώργιος Στεφανίδης
  ΘΕΜΑ 10.docx
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies