Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

21η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 21η του μηνός Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς  και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 60249/22-09-2020 και υπ’ αριθ.643/69472/24-09-2021 Εγκυκλίους και την με  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709 (ΦΕΚ 1099/11.03.2022 τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

                                                                                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. Θέμα 1ο - Έγκριση ή μη της κατάθεσης αιτήματος στη διαχειριστική αρχή
  Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος - Αδαμίδης Παύλος
  ΘΕΜΑ 1.doc
 2. Θέμα 2ο - Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 2.doc
 3. Θέμα 3ο - Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 3.doc
 4. Θέμα 4ο - έγκριση ή μη της διαδικασίας εκποίησης με δημοπρασία τμήματος 17
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 4.docx
 5. Θέμα 5ο - έγκριση διαδικασίας εκμίσθωσης με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τμήματος 9
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 5.docx
 6. Θέμα 6ο - Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης για πέντε χρόνια 16 αγροτεμαχίων
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 6.docx
 7. Θέμα 7ο - Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης για 25 χρόνια, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, τμήματος 103
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 7.docx
 8. Θέμα 8ο - Αποδοχή επιχορηγήσεων
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 8.doc
 9. Θέμα 9ο - Ορισμός Υπεύθυνου Διαχείρισης Τραπεζικού της διαχείριση της Παγίας Προκαταβολής
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 9.doc
 10. Θέμα 10ο - Διαβίβαση πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Εκποιουμένων Δημοτικών Ακινήτων
  Ο Πρόεδρος - Βασίλειος Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 10.doc
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies