Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

24η του μηνός Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 24η του μηνός Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και τις υπ’ αριθ. 163/29-05-2020 και  60249/22-09-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. Θέμα 1ο - Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ Επικουρικών Ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας
  Δήμαρχος Νάουσας - Καρανικόλας Νικόλαος
  ΘΕΜΑ 1.doc
 2. Θέμα 2ο - Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 2.docx
 3. Θέμα 3ο - Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2021
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 3.docx
 4. Θέμα 5ο - Λήψη καταρχάς απόφαση για την έγκριση ή μη διαδικασίας εκποίησης με δημοπρασία τμήματος του κληροτεμαχίου με αριθμό 1063
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 5.docx
 5. Θέμα 6ο - Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 4ετίας , με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία , αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αγγελοχωρίου
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 6.docx
 6. Θέμα 7ο - Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 4ετίας , με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία , αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Ζερβοχωρίου
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 7.docx
 7. Θέμα 8ο - Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 4ετίας , με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία , αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Μονοσπίτων
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 8.docx
 8. Θέμα 9ο - Γνωμοδότηση ή μη για τον καθορισμό της χρήσης γης, στο προς εκποίηση με δημοπρασία τμήμα 10 στρεμμάτων του τεμαχίου με κτηματολογικό αριθμό 1063
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 9.docx
 9. Θέμα 10ο - Λήψη απόφασης ή μη για σύνταξη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά του κυρίου Δεληγιαννίδη Θεόδωρου του Γεωργίου και της Ελένης
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 10.docx
 10. Θέμα 11ο - Eισήγηση σε Δ.Σ. για πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2021
  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
  ΘΕΜΑ 11.doc
 11. Θέμα 12ο - Παράταση Μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών για το έργο : Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου
  Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Τριανταφύλλου Γεώργιος
  ΘΕΜΑ 12.docx
 12. Θέμα 13ο - Διαβίβαση πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Εκποιουμένων Δημοτικών Ακινήτων
  Πρόεδρος Επιτροπής Καθαρισμού Τμήματος Εκποιούμενων Δημοτικών Ακινήτων - Τζουβάρας Βασίλειος
  ΘΕΜΑ 13.doc
 13. Θέμα 14ο - Έγκριση ή μη παραχώρησης αιθουσών στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Δήμου Νάουσας
  Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας - Τριανταφύλλου Γεώργιος
  ΘΕΜΑ 14.doc
 14. Θέμα 15ο - Έγκριση ή μη παραχώρησης αίθουσας στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρ. Λαναράς» (Βέτλανς) για χρήση από τoν Σύλλογο Διαβητικών «ΓΛΥΚΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»
  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού - Μπαλτατζίδου Θεοδώρα
  ΘΕΜΑ 15.doc
 15. Θέμα 16ο - Πρόταση Εφαρμογής Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Νάουσας
  Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας - Τριανταφύλλου Γεώργιος
  ΘΕΜΑ 16.doc
 16. Θέμα 17ο - Ενημέρωση Δημοτικών Συμβουλίων και ΟΤΑ περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας
  Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας & Πολιτικής Προστασίας - Αδαμίδης Παύλος
  ΘΕΜΑ 17.doc
 17. Θέμα 18ο - Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 39 του Δημοτικού Δάσους
  Ο εισηγητής
  ΘΕΜΑ 18.doc
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies