Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Δευτέρα 13/2/2023 και ώρα 12:00

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  13/2/2023  , ημέρα  της εβδομάδος  Δευτέρα   και  ώρα 12:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα, την με αριθμό 380 αρ. πρωτ. 39456/15-06-2022 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών και την  KYA Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 61055/27.10.2022 (ΦΕΚ  5563/27.10.2022 Β’)

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ: έγκαιρη λήψη απόφασης για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  7ης  ΕΚΤΚΑΚΤΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023

  

1   

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς

δημοσίευση για την προμήθεια καυσίμων κίνησης   «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες του δήμου Νάουσας για ενάμιση  μήνα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.868 € άνευ Φ.Π.Α.»

 

                                    

 

 

                                       Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

                                              Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies