Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

9/12/2021

Καλείστε να προσέλθετε   στην έκτακτη (λόγω του κατεπείγοντος για την έγκαιρη λήψη αποφάσεων για την  κατάρτιση του προϋπολογισμού ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας η οποία θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα  και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  9-12-2021,   ημέρα  της εβδομάδος  Πέμπτη   και  ώρα από  13:00 μ.μ.    για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει   καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  56ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  

1

         Αναπροσαρμογή ή μη τελών και Δικαιωμάτων του Δήμου Νάουσας έτους 2022-εισήγηση στο Δημοτικό

        Συμβούλιο

 

2

Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δ.Η. Π. Νάουσας έτους 2022 για να παράσχει

γνώμη το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας  ΟΤΑ  και την  εισήγηση του (με αιτιολογική έκθεση)

 στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies