«Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

22/10/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  -2021        ημέρα   Παρασκευή     και  ώρα από   11:00   π .μ. έως 11:30  π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ: Επείγει η λήψη αποφάσεων για το 1ο & 2ο Θέμα, προκειμένου έγκαιρα αυτές να εισαχθούν προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκαιρη λήψη απόφασης της  Προϊσταμένης Αρχής μέχρι 22-10-2021 ως προς τη χορήγηση της 3η παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών της πράξης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ'' ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 47ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1

Συμπληρωματική 13ης Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας έτους 2021 (ΤΥ)- εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

2

Συμπληρωματική 14ης  Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας έτους 2021 (ΟΥ)- εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

3

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ'' ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,

(με ΚΩΔ.MIS: 5030983, Προϋπολογισμού:785.000,00 €), ως προς τη χορήγηση 3ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies