ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ Ν. 4849/2021 ΦΕΚ Α 207 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Ο Δήμος Η. Π. Νάουσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4849/2021 ΦΕΚ Α 207 κατ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 67 του ίδιου, τους ειδικότερους όρους των Υπουργικών αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία βραχυχρόνιων αγορών θρησκευτικού χαρακτήρα – ολιγοήμερες εορταστικές αγορές - με την επιφύλαξη και των διατάξεων για τα έκτακτα μέτρα της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, στο σύνολο της επικράτειας και σύμφωνα με την απόφαση 179/2021 έγκρισης τελών χρήσης για μη αναπροσαρμογή αυτών, τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων ανά κοινότητα, την 304/2018 από το Δ.Σ. απόφαση κανονισμού λειτουργίας, την 155/2021 απόφαση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων για θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις και λοιπές εκδηλώσεις.

 

 Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους πωλητές βραχυχρόνιων αγορών να υποβάλλουν αίτηση για απόδοση θέσης και έγκρισης συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις κάτωθι:

  1. Δ. Δ. Μονοσπίτων (θρησκευτική εορτή της Αγίας Μαύρης) διάρκειας πέντε (5) ημερών από τις 29 Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή ημέρα Δευτέρα έως και τις 03 Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη.
  2. Τ. Κ. Πολυπλατάνου (θρησκευτική εορτή Αγίου Χριστοφόρου) διάρκειας μίας (1) ημέρας στις 09 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα.

Δικαιολογητικά για

Για την απόδοση των ανωτέρω θέσεων και έγκρισης δραστηριοποίησης, οι πωλητές βραχυχρόνιων αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4849/2021 θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο:

  • Αίτηση
  • αντίγραφο δελτίο ταυτότητας, ή διαβατηρίου, άδεια παραμονής σε ισχύ
  • δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής
  • βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας (άρθρου 37 παρ. 1α του Ν. 4849/2021) σε ισχύ από το Δήμο μόνιμης κατοικίας

–  άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές

-  άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο σε ισχύ

 

 

 

 

-  άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη σε ισχύ

  • πιστοποιητικό υγείας (προσφορά τροφίμων και ποτών, καντίνα, μονάδες έψησης)
  • βεβαίωση καταλληλότητας από τη διεύθυνση υγείας εφόσον πρόκειται για προσφορά τροφίμων και ποτών από καντίνα.

 

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: Από τις 13-04-2022 ημέρα Τετάρτη μέχρι τις 20-04-2022 ημέρα Μ. Τετάρτη.

 

Κάθε πωλητής δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία θέσεις σε κάθε βραχυχρόνια αγορά ανά κοινότητα. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.

Το έντυπο της αίτησης με τα δικαιολογητικά υπάρχει αναρτημένο στον ιστότοπο του Δήμου www.naoussa.gr

 

  Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας έλεγχου πληρότητας των δικαιολογητικών, εκδίδεται οριστικός κατάλογος κατόχων θέσεων, ο οποίος αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων στο δημοτικό κατάστημα και στη διαδικτυακή πύλη του δήμου, προκειμένου οι επιλεγέντες πωλητές να καταβάλουν το τέλος θέσης όπως ορίζεται στην 179/2021 απόφαση του Δήμου ώστε να εκδοθεί η έγκριση απόδοσης θέσης.

ΤΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ).

Για πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Η.Π. Νάουσας και στο τηλέφωνο 23323 50347 (κ. Σαμαλίκα).

                                                                                       

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies