ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 31ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 09/08/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

   α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

330

Έγκριση ή μη εκτός έδρας μετακίνησης του Δημάρχου κ. Καρανικόλα Νικόλαου στην Αθήνα    για υπηρεσιακούς λόγους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εγκρίνει την  εκτός έδρας  μετακίνηση του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου   στην Αθήνα   αεροπορικώς  την Τετάρτη 10 Αυγούστου   2022 και ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ την ίδια ημέρα (οδικώς Νάουσα-Θεσσαλονίκη και αντίστροφα)  για υπηρεσιακούς λόγους  και συγκεκριμένα για συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, με συνολική δαπάνη μετακίνησης 239,76 € σε βάρος του ΚΑ:02.00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

331

Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία ,  εκμίσθωσης για 4ετή  δημοτικής  έκτασης    της Τοπικής Κοινότητας Χαρίεσσας,  για το  υπ’ αριθμόν 1063 υποτεμάχιο 1 ( 29.086,24 τ.μ. ),  και των όρων αυτής για μονοετή   καλλιέργεια

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

  Την διενέργεια  φανερής  πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για τέσσερα  (4) έτη του υποτεμαχίου 1 του αγροτεμαχίων  με αρ. 1063, έκτασης 29.086,24 τ.μ.  της Τοπικής Κοινότητας Χαρίεσσας  , για καλλιέργεια μονοετών φυτών  και καθορίζει τους  όρους της δημοπρασίας.

2

332

Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία,  εκμίσθωσης για 5 ( πέντε ) έτη δημοτικών  εκτάσεων της Τ.Κ. Μονοσπίτων του Δήμου Νάουσας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, και των όρων αυτής  για   καλλιέργεια μονοετών φυτών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

  Την διενέργεια  φανερής  πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για πέντε  (5) έτη των  υποτεμαχίων 1, 2,3,4,5 και 6 του αγροτεμαχίων  με αρ. 851, συνολικής έκτασης 186.924,00 τ.μ.  της Τοπικής Κοινότητας Μονοσπίτων  , για καλλιέργεια μονοετών φυτών  και καθορίζει τους  όρους της δημοπρασίας..

3

333

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ      ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020», συνολικής δαπάνης 63.639,24 € (με Φ.Π.Α.), δηλαδή με μείωση 0,76€ (με Φ.Π.Α.) ως προς το συμβατικό αντικείμενο και  χρήση ποσού ύψους 6.693,64€ (προ Φ.Π.Α.) από το κονδύλι των απροβλέπτων, όπως αυτός συντάχτηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάουσας και υπογράφτηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

4

334

Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Συμπληρωματικής Σύμβασης Ήσσονος   Σημασίας για το έργο: ‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020’’

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

              Εγκρίνει τον   2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την Συμπληρωματική Σύμβαση Ήσσονος  Σημασίας για το έργο με τίτλο: ‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020’’, συνολικής δαπάνης (59.999,73 + 3.026,78) = 63.026,51 + 24,00%ΦΠΑ = 78.152,88 €, όπως αυτός συντάχτηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάουσας και υπογράφτηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

5

335

Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στον  Σύλλογο  «Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του    Συλλόγου «Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας»

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του    Συλλόγου «Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας»

  σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021

6

336

Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στην  «Φιλαρμονική Εταιρία Νάουσας»

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του    Συλλόγου «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ» για την πραγματοποίηση  διήμερο φεστιβάλ φιλαρμονικών, στο Άλσος του Αγίου Νικολάου.

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 4.000,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του    Συλλόγου «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ»  σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021

7

337

Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στον  Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Α. Ζερβοχωρίου   «ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΝΙΑΤΑ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του    Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Ζερβοχωρίου «ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΝΙΑΤΑ» για την πραγματοποίηση  πολιτιστικής εκδήλωσης την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 στο Άνω Ζερβοχώρι.

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του    Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Ζερβοχωρίου «ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΝΙΑΤΑ»  σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021.

8

338

Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στον ΜΕΓΣΝ Κοπανού "Η Μίεζα"

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.     Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του  Πολιτιστικού Συλλόγου ΜΕΓΣΝ Κοπανού «Η Μίεζα» για τη συμμετοχή του Συλλόγου στο 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Αιγών «Στους δρόμους του Αλέξανδρου» στις 20-21 Αυγούστου 2022

2.     Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του    Πολιτιστικού Συλλόγου ΜΕΓΣΝ Κοπανού «Η Μίεζα»   σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021.

 

9

339

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης συναυλίας Μιχάλη Χατζηγιάννηστο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μελίνα Μερκούρη»και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει την  δαπάνη και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 3.700,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.017 (Καλοκαιρινές και φθινοπωρινές εκδηλώσεις 2022-ίδια έσοδα) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την συνδιοργάνωσης συναυλίας με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μελίνα Μερκούρη» στις 31/8/2022

10

340

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου (5η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.009)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 178B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.009 ,  συνολικού ποσού 296,61 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 06/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγγελοχωρίου , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

11

341

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Κοπανού  »  (3η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251. 002)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Κοπανού  ,  συνολικού ποσού 1.170,39 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 04/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοπανού , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

12

342

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Νάουσας »  (5η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251. 003)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας ,  συνολικού ποσού 1.487,1 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 20/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοπανού , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

13

343

Τροποποίηση της υπ΄αρ.543/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων, έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 543/28-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΓ0ΝΩΚ0-ΘΧΑ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων, έτους 2022» για την αντικατάσταση του κ. Αναστάσιου Φίλτση από άλλον υπάλληλο του Δήμου, επειδή αυτός δεν ανήκει πλέον στο δυναμικό του Δήμου Νάουσας

14

344

Έγκριση ή μη επέκτασης απασχόλησης κατά ένα (1) έτος του ήδη υπερετούντος συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επέκταση της απασχόλησης κατά ένα έτος (από 19-7-2022 έως 18-7-2023) , του παρακάτω   συμβασιούχου προσωπικού  εργασίας πλήρους απασχόλησης, μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών, μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ  και αναλυτικά ως εξής:

Μπατσής Κωνσταντίνος Από 19/7/2022

Έως 18/7/2023

Χατζηιωαννίδης Χρήστος Από 19/7/2022

Έως 18/7/2023

15

345

Έγκριση ή μη τροποποίησης  της υπ΄αρ.πρωτ.16216/12-10-21 σύμβασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ    

          Απορρίπτει το από 28/6/2022 αίτημα της εταιρείας  «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, για αναπροσαρμογή τιμής από 0,77€ σε 1,04€ στην τιμή μονάδας της υπ΄αρ.πρωτ. 16216/12-10-2021 σύμβασης, σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης     

         Δεν εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αρ.πρωτ. 16216/12-10-2021 σύμβασης για την αναπροσαρμογή της τιμής.

16

346

Έγκριση ή μη, της προμήθειας "γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας " ενδεικτικού προϋπολογισμού 145.395,80 ευρώ   ( άνευ ΦΠΑ), των εγγράφων της σύμβασης, την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθελισες ψήφους

1)Εγκρίνει την  με αριθμ.  10700/29-7-2022 μελέτη του Δήμου Νάουσας , την με αρ. 3/7-6-2022 προμελέτη του «Κέντρου Προστασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» προμήθειας "γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας " ενδεικτικού προϋπολογισμού 145.395,80 ευρώ   ( άνευ ΦΠΑ),

  2)Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία   145.395,80 ευρώ   ( άνευ ΦΠΑ)  για την προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας»

17

347

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 25- 28Ιουλίου 2022 της κινηματογραφικής ταινίας «Thor: LoveandThunder» και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων στην εταιρία διανομής «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την είσπραξη του συνολικού ποσού των 380,00 ευρώ και απόδοσή του στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0432.004, καθώς επίσης και την έκδοση εντάλματος πληρωμής του εκκαθαρισμένου ποσού των 208,27 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 02.15.6235.001 του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας.

18

348

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 01-04 Αυγούστου 2022 της κινηματογραφικής ταινίας «Lightyear» και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων στην εταιρία διανομής «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E.».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την είσπραξη του συνολικού ποσού των 725,00 ευρώ και απόδοσή του στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0432.004, καθώς επίσης και την έκδοση εντάλματος πληρωμής του εκκαθαρισμένου ποσού των 397,36 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 02.15.6235.001 του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας.

19

349

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 21- 24 Ιουλίου 2022 της κινηματογραφικής ταινίας «Fantasticbeasts: ThesecretsofDumbledore» και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων στην εταιρία διανομής «TANWEER ALLIANCES A.E.»

               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την είσπραξη του συνολικού ποσού των 135,00 ευρώ και απόδοσή του στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0432.004, καθώς επίσης και την έκδοση εντάλματος πληρωμής του εκκαθαρισμένου ποσού των 51,76 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 02.15.6235.001 του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας.

20

350

Έγκριση ή μη δαπανώνδιοργάνωσης συναυλιών στις Δ.Ε. Ανθεμίων και Ειρηνούπολης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτές Νερού-Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Νάουσας»και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την  δαπάνη και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 10.670,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.017 (Καλοκαιρινές και φθινοπωρινές εκδηλώσεις 2022-ίδια έσοδα) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την διοργάνωση συναυλιών στις Δ.Ε. Ειρηνούπολης και Ανθεμίων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτές Νερού-Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Νάουσας» στις 23 & 25 Αυγούστου αντίστοιχα.

21

351

Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας χορδίσματος και επισκευής πιάνων του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία Μουσών» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.250,00 (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6117.001 (Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την υπηρεσία χορδίσματος και επισκευής 12 πιάνων του Δημοτικού Ωδείου «Εστία Μουσών».

 

22

352

Έγκριση ή μη δαπάνης εκτυπώσεων ενημερωτικών και προωθητικών εντύπων των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 2.500,00 (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6615 (Εκδόσεις, εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την δαπάνη εκτυπώσεων προωθητικών και ενημερωτικών εντύπων (φυλλάδια, banner) για το Δημοτικό Ωδείο «Εστία Μουσών», τα Εικαστικά Εργαστήρια και το Πολιτιστικό Κέντρο της Σχολής Αριστοτέλους

23

353

Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης – με αναθεωρήσεις – της 2ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' εργασιών, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΝΑΟΥΣΑΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 13/2021), κατά (2) δύο μήνες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  χορήγηση της 1ης παράτασης της 2ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας''  των εργασιών  του έργου  – με αναθεωρήσεις –  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΝΑΟΥΣΑΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 13/2021),  κατά (2)  δύο μήνες , δηλ. μέχρι και 30-09-2022 χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου που εξακολουθεί να είναι στις 11-12-2022.     

 

Εγκρίνει το σχέδιο του κατά α/α: 2ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (1η τροπ/ση του αρχικού), όπως αυτό υποβλήθηκε από την   Υπηρεσία .

Επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies