ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – 11-7-2023

α/α

Αρ. αποφ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

207

Αποδοχή ή μη δωρεάς 20 Η/Υ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την Αποδοχή  δωρεάς 20 Η/Υ

2

208

Έγκριση ή μη δαπάνης συνιοργάνωσης του 10ου θερινού τουρνουά μπάσκετ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την Έγκριση δαπάνης συνιοργάνωσης του 10ου θερινού τουρνουά μπάσκετ

3

209

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Αθλητικό όμιλο «Κεραυνός Επισκοπής»  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Αθλητικό όμιλο «Κεραυνός Επισκοπής»  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

4

210

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Αθλητικό όμιλο «Μακεδονικός»  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την Έγκριση  οικονομικής ενίσχυσης στον Αθλητικό όμιλο «Μακεδονικός»  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

5

211

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας αναμνηστικών δώρων εθιμοτυπίας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ(στις καταματρηθείσες ψήφους)

 

Την Έγκριση  δαπανών προμήθειας αναμνηστικών δώρων εθιμοτυπίας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

6

212

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας για δύο (2) πλήρη σετ ταμπλό με μπασκέτα ολυμπιακού τύπου και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 

Την Έγκριση  δαπανών προμήθειας για δύο (2) πλήρη σετ ταμπλό με μπασκέτα ολυμπιακού τύπου και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

7

213

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Στενημάχου» (2η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.015)

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Την Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Στενημάχου» (2η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.015)

8

214

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Λευκαδίων» (3η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.005).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Την Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Λευκαδίων» (3η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.005).

9

215

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων » (3η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.007).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Την Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων » (3η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.007).

10

216

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας » (5η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.003).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Την Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας » (5η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.003).

11

217

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Πολυπλατάνου » (2η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.011).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Την Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Πολυπλατάνου » (2η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.011).

12

218

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου  » (2η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.007).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Την Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου  » (2η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.007).

13

219

Έγκριση ή μη προμήθειας συστήματος επιτήρησης και δοσομέτρησης ελεύθερου χλωρίου και Ph για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 

Την Έγκριση προμήθειας συστήματος επιτήρησης και δοσομέτρησης ελεύθερου χλωρίου και Ph για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

14

220

 Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας ενός (1) εξωτερικού ηλεκτρικού μοτέρ  για την οθόνη προβολής και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Την Έγκριση  δαπανών προμήθειας ενός (1) εξωτερικού ηλεκτρικού μοτέρ  για την οθόνη προβολής και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

15

221

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδοχωρίου «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ»  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την Έγκριση  οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδοχωρίου «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ»  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

16

222

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων «Αγία Παρασκευή»  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 

Την Έγκριση  οικονομικής ενίσχυσης στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων «Αγία Παρασκευή»  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

17

223

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στο Αθλητικό Σωματείο «Γυμναστική Ένωση Νάουσας» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Την Έγκριση  οικονομικής ενίσχυσης στο Αθλητικό Σωματείο «Γυμναστική Ένωση Νάουσας» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

18

224

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ART VILLE»  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 

Την Έγκριση  οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ART VILLE»  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

19

225

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου « Αναβάθμιση – Ανάδειξη ιστορικού πάρκου Νάουσας»  πρ/σμου 1.615.564,88 € , έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου « Αναβάθμιση – Ανάδειξη ιστορικού πάρκου Νάουσας»  πρ/σμου 1.615.564,88 € , έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

20

226

Έγκριση ή μη προμήθειας επαγγελματικού Μπορντουροψάλιδου μπαταρίας & Θαμνοκοπτικού για το Δ.Α.Κ.  Νάουσας.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 

Την Έγκριση προμήθειας επαγγελματικού Μπορντουροψάλιδου μπαταρίας & Θαμνοκοπτικού για το Δ.Α.Κ.  Νάουσας.

 

21

227

Έγκριση ή μη δαπανών διοργάνωσης των εκδηλώσεων «Γιορτές Νερού – 2ο Φεστιβάλ  Αγίου Νικολάου Νάουσας» το διάστημα 28-31 Ιουλίου 2023  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την Έγκριση  δαπανών διοργάνωσης των εκδηλώσεων «Γιορτές Νερού – 2ο Φεστιβάλ  Αγίου Νικολάου Νάουσας» το διάστημα 28-31 Ιουλίου 2023  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies