ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 52ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (23/11/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

23/11/2021

α/α

α/α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

455

  

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αρκοχωρίου

(3η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.012).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Αρκοχωρίου   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 97Β/21-02-2020- ΚΑΕ 80.8251.012) συνολικού ποσού 899,00όπως αναφέρονται αναλυτικά στον  συνημμένο πίνακα και έγγραφο  του προέδρου της  Κοινότητας Αρκοχωρίου  που αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

2

456

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ροδοχωρίου 

(3η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.014).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Ροδοχωρίου   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 103B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.014)) συνολικού ποσού   512,12 € όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ αριθμ 6/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ροδοχωρίου   που αποτελεί   αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

3

457

Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2021 – εννιαμηνιαία έκθεση (1-1-2021 έως 30-9-2021)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων εννιαμήνου 2021 (1/1/2021 – 30/09/2021) του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας όπως ακριβώς έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία και αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και δεν  απαιτείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2021.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies