ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 48ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (1/11/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

473

Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος της  48ης/2022 Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση

ή μη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το κατεπείγον της αριθμ. 48ης  /01-11-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και τη συζήτηση του παρακάτω θέματος   της ημερήσιας διάταξης και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

«Έγκριση ή μη 5ου Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α) και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» συνολικής αξίας 145.395,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»

2

474

 Έγκριση ή μη 5ου Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α) και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» συνολικής αξίας 145.395,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 5ο  Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α) και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» συνολικής αξίας 145.395,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α» της

Επιτροπής Διαγωνισμού.

Κηρύσσει τους οριστικούς αναδόχους  ανά ομάδα ως εξής:

Ομάδα 1 είδη παντοπωλείου-τρόφιμα  Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Ομάδα 2 είδη οπωρολαχανοπωλείου ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Ομάδα 3 είδη κρεοπωλείου Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Ομάδα 4 είδη ιχθυοπωλείου ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

Ομάδα 7 (ελαιόλαδο) Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Ομάδα 9γάλα φρέσκο παστεριωμένο ως είδος ατομικής προστασίας (Δήμος Νάουσας) Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies