ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

1η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

01

Έγκριση ή μη  1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας", Α.Μ.: 15/2018, προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 30/12/2020 1ο πρακτικό της επιτροπής   διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ».

 Κάνει δεκτές   τις   παρακάτω   προσφορές   ως προσήκουσες,  νόμιμες και  σύμφωνες  με τους όρους της διακήρυξης, όπως αναγράφονται στον συνημμένο  «Πίνακα οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας»

«ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε.», με αρ. κατάθεσης προσφ. 176970

«ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με αρ. κατάθεσης προσφ. 176762

 «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.», με αρ. κατάθεσης προσφ. 175331

Κηρύσσει τον  οικονομικό φορέα  «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε.», με αρ. κατάθεσης προσφ. 176970 ως προσωρινό ανάδοχο του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» με μέση έκπτωση 36,04% και κόστος προ Φ.Π.Α. 104.960,06€ , διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης, µόνο βάσει τιμής

2

02

Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας, για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για  25 έτη, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, τμήματος του αγροτεμαχίου 191 ( αναδασμός Ζερβοχωρίου 1960 ), με στοιχεία ( Α,Β,Γ,Δ,Α ) εμβαδού Ε 4.027,87 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Ζερβοχωρίου περιοχή (κουτίχα ), για σταυλική  εγκατάσταση

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διενέργεια  ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για  25 έτη,  τμήματος του αγροτεμαχίου 191 ( αναδασμός Ζερβοχωρίου 1960 ), με στοιχεία ( Α,Β,Γ,Δ,Α ) εμβαδού Ε 4.027,87 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Ζερβοχωρίου περιοχή (κουτίχα ), για σταυλική  εγκατάσταση» και συντάσσει  τους  όρους της δημοπρασίας.

3

03

Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Νο 1) - ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -  για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:      

«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΟΛΥΜΠΟΣ-ΚΑΡΑ ΧΩΡΑΦΙ».

ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εγκρίνει το 1ο πρακτικό  της δημοπρασίας που έγινε την  30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,  για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΟΛΥΜΠΟΣ-ΚΑΡΑ ΧΩΡΑΦΙ”» και κηρύσσει  το διαγωνισμό άγονο διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies