ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 43ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 20-11-2023

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Αρ.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

371

Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος της  43ης/2023 Έκτακτης Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το κατεπείγον το κατεπείγον της αριθ. 43ης /20-11-2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

2

372

13η Συμπληρωματική Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας έτους 2023 (Τ.Υ.) – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

  Συντάσσει την 13η συμπληρωματική Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος του προϋπολογισμού   του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2023 (Τ.Υ.) ,  όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο  προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

Από την παραπάνω Αναμόρφωση δεν προκύπτει τροποποίηση του αποθεματικού

Η ορθή επανάληψη έγινε γιατί εκ παραδρομής στην βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας εκ παραδρομής αναγράφεται ότι μεταβάλλουν το αποθεματικό αντί του ορθού δεν μεταβάλλουν το αποθεματικό

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies