ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - 30/03/2023

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

95

Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος της  13/2023 Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής  και της συζήτησης των παρακάτω θεμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το κατεπείγον της αριθμ. 13ης/30-03-2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και τη συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

2

96

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας στη χρηματοδότηση των δανειακών συμβάσεων (αρχικών ή πρόσθετων πράξεων επί αρχικών) που έχουν συνομολογηθεί ή πρόκειται να συνομολογηθούν στο πλαίσιο των έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I», μεταφέρθηκαν στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020) και της υπ’ αρ. 829/18-6-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩEΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ),και χρηματοδοτούνται εν μέρει από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σύμφωνα με την υπό στοιχεία FINo 92.142 (GR)/16-3-2021 δανειακή σύμβαση μεταξύ αυτής του Τ. Π. και Δανείων ,και εν μέρει από πόρους του Τ. Π. και Δανείων. , από 75% σε 50% για το ποσοστό χρηματοδότησης που προέρχεται από πόρους της Ε.Τ.Επ και από 25% σε 50% για το ποσοστό χρηματοδότησης που προέρχεται από πόρους του Τ.Π.& Δανείων.

 

                                                                      Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

                                                                               Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies