Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

7-12-2023, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12:00μ

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί την 7-12-2023, ημέρα της εβδομάδος
Πέμπτη και ώρα 12:00μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18 και ισχύει σήμερα, και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.5043/2023(ΦΕΚ Α΄91)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ: έγκαιρη λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση των
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 48ης
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023

1 Έγκριση ή μη δαπανών των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας και
εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies