Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

19-9 -2023, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 13:00

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί στις  19-9 -2023, ημέρα  της εβδομάδος  Τρίτη ,

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη

αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει

σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 34ης    ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

2023

 

1

Έγκριση ή μη εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς για αποζημίωση ζημίας σε Ι.Χ. αυτοκίνητο (αρ. αίτησης 20196/3-8-2023)

2

 

Έγκριση ή μη εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς για αποζημίωση ζημίας σε Ι.Χ. αυτοκίνητο (αρ. αίτησης 22400/30-8-2023)

3

 

Απευθείας ανάθεση της  “Υπηρεσίας ενεργοποίησης Αποστολής Ταμειακών Ειδοποιήσεων με e-mail για τον Δήμο Νάουσας”

4

 

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 21- 24Αυγούστου 2023 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.

5

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 4-7Σεπτεμβρίου 2023 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων

6

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Αγγελοχωρίου (3κατάσταση δαπάνης)

7

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Ζερβοχωρίου(2η κατάσταση δαπάνης)

8

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Νάουσας (7η κατάσταση δαπάνης)

9

Έγκριση ή μη δαπανών για τον εορτασμό της Απελευθέρωσης της Νάουσας την 17ηΟκτωβρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ΗΣΟκτωβρίου2023 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

10

 Έγκριση ή μη προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου της Σχολής Αριστοτέλους του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

11

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης Τουρνουά Ποδόσφαιρου.

12

 Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια για την εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας» Α.Μ. 39/2022

 

                                     

                                 Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

                                              Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies